Chapter 7 English Flashcards Preview

ENA3 > Chapter 7 English > Flashcards

Flashcards in Chapter 7 English Deck (173):
1

in recent years

under de senaste åren

2

general

ammlän, vanlig

3

in general

i allmänhet

4

be made up of

bestå av

5

cover

täcka, täcke, pärm

6

a sixth

en sjättedel

7

the United KIngdom

de Förenade Kungadömet

8

population

befolkning

9

as a whole

i sin helhet

10

despite

trots

11

web

nät

12

webbed foot

simfot

13

ruby

rubin, rubinröd

14

emerald

smaragd

15

pearl

pärla

16

roll

rulla

17

rollinghills

böljande landskap

18

craic

skoj

19

mixture

blanding

20

be linked with

förenas med

21

velvety

sammetsmjuk

22

creamy

gräddig, mjuk, fyllig

23

head

ytskum

24

accordion

dragspel

25

bagpipes

säckpipa

26

harp

harpa

27

bless

välsigna

28

gift

gåva

29

gab

snack, prat

30

have the gift of the gab

vara slängd i käften

31

reference to

hänvisa/referens till

32

date back to

ha sitt ursprung i en viss tid

33

century

sekel, århundrande

34

the fifteenth century

1400-talet

35

annual

årlig

36

celebration

firande, fest

37

saint

helgon

38

commemorate

hedra minnet av

39

patron

beskyddare, (stam)kund

40

patron saint

skyddshelgon

41

introduction to

inledning, presentation

42

a host of

en mängd av

43

newcomer

nykomling

44

play to perfection

spela perfekt

45

booming

blomstrande

46

landscape

landskap, natur

47

opportunity

tillfälle, möjlighet

48

view

åsit, utsikt

49

turn down

tacka nej

50

offer

erbjuda

51

IT (=Information Technology

datateknik

52

the Atlantic

atlanten

53

be out of one's mind

vara från vettet

54

get one's head around

fatta, begripa

55

drizzle

duggregn

56

quit, quit, quit

sluta

57

heartbeat

hjärtslag

58

in a heartbeat

omedelbart, genast

59

workwisse

arbetsmässigt

60

reckon

anta, gissa

61

standard of living

levnadsstandard

62

at the minute

just nu

63

achieve

uppnå, prestera

64

sector

sektor

65

strength

styrka

66

go from strength to strength

bli allt starkare

67

unemployment

arbetslöshet

68

income tax

inkomstsskatt

69

colleague

kollega, arbetskamrat

70

collar

krage

71

get hot under the collar

bli arg

72

migrant

invandrare

73

steal, stole, stolen

stjäla

74

second

sekund, stund

75

lifeblood

livsnerv, hjärteblod

76

labour

arbete, arbetskraft

77

labour shortage

brist på arbetskraft

78

field

område, fält

79

would do well

skulle löna sig

80

whine about

klaga, gnälla över

81

foreigner

utlänning

82

muscle in on

tränga sig in på

83

eighteen months

1,5 år

84

currently

just nu, för tillfället

85

cunstruction

byggande, byggnadsbranchen

86

suppose

anta

87

rubb off on

fastna på

88

be employed

arbeta, ha arbete

89

short-term

kortvarig

90

short-term contract

korttidskontrakt

91

trade

branch, yrke, handel

92

job security

arbetssäkerhet

93

grand

stor, utmärkt

94

have trouble doing

har svårt att göra

95

overtime

övertidsarbete

96

be laid off

bli permitterad

97

walk into a job

få jobb utan problem

98

Czech

tjeckisk

99

Lithuanien

litauisk

100

co-worker

arbetskamrat

101

mind you

måste medge

102

employer

arbetsgivare

103

be quick to do

vara snar att göra

104

take advantage of

dra nytta av

105

poor English skills

svaga kunskaper i engelska

106

lack of

brist på

107

knowledge

kunskap

108

Irish

irländsk

109

labour law

arbetslagstiftning

110

wage

lön

111

level

nivå

112

fire

avskeda, ge sparken åt

113

step out of line

uppföra sig opassande

114

Polish

polsk

115

plumber

rörmokare

116

take (a morning) off

ta (en förmiddag) ledig

117

funeral

begravning

118

right

rätt

119

trade union

fackförening

120

be hired

få ett jobb, bli anställd

121

exploit

utnyttja, exploatera

122

citizen

medborgare, stadsbo, invånare

123

second-class

andra klassens

124

translate from

översätta från

125

Celtic

keltisk

126

fairytale

saga

127

once upon a time

det var en gång

128

self-seteem

självkänsla, självförtroende

129

emigrate

emigrera, utvandra

130

search

söka

131

prospect

framtidsvy, möjlighet

132

abroad

utomlands

133

decade

decennium, årtionde

134

be transformed into

förändras till

135

similarity

likhet

136

fast-growing

snabbväxande

137

Asian

asiat

138

claim

påstå, kräva

139

rags to riches story

askungesaga

140

be due to

bero på

141

financial

finansiell, ekonomisk

142

support

stöd

143

recieve

få, ta emot

144

receiving end

mottagarpart

145

generous

frikostig, generös

146

handout

allmosa

147

thanks to

tack vare

148

winning

vinnande, segrande

149

first and foremost

först och främst

150

government

regering

151

invest in

investera i

152

heavily

starkt, riktiget

153

in turn

i sin tur

154

encourage

uppmuntra

155

go on to

fortsätta

156

vocational

yrkes(inriktad)

157

the very areas

just de områdena

158

demand for

efterfrågan, krav på

159

addition

tillägg

160

in addition

dessutom, därtill

161

enter

stiga in

162

workforce

arbetskraft

163

unlike

till skillnad från

164

vast

vidsträckt

165

majority

majoritet

166

look forward to

se fram emot

167

retire

pensionera sig, dra sig tillbaka

168

give a warm welcome

varmt välkomna

169

suffer from sth

lida av ngt

170

brain drain

utflytting av utbildad arbetskraft

171

fall over oneself

göra sitt allt

172

mecca

mecka

173

ingredient

ingrediens