Chapter 4 English Flashcards Preview

ENA3 > Chapter 4 English > Flashcards

Flashcards in Chapter 4 English Deck (166):
1

burning

brinnande

2

expression

uttryck

3

relating to

gällande

4

senior

sista årets studerande

5

brief sb on

informera, sammanfatta

6

ninth-grader

niondeklassist

7

fall

höst

8

semester

termin

9

session

sammankomst

10

contents

innehåll

11

by heart

utantill

12

just in case

ifall

13

spell sth out

redogöra detaljerat för

14

manage

klara av, lyckas

15

survive

överleva

16

freshman

första årets studerande

17

sophmore

andra årets studerande

18

grade

vitsord, klass

19

study hard

studera flitigt

20

pass exams

bli godkänd i prov

21

first off

till att börja med

22

lay laid laid

lägga ner

23

lay down the law

lägga ut texten

24

figure out

klura ut

25

purpose

ändamål, avsikt

26

attend

delta i, närvara vid

27

attend classes

gå på lektioner

28

graduate

bli demitterad

29

high school diploma

avgångsbetyg från gymnasiet

30

cut classes

skolka

31

cheat in exams

fuska i prov

32

break, broke, broken

söndra, bryta

33

inappropriate

olämplig, osaklig

34

homeroom teacher

grupphandledare

35

serve sb with sth

se till att ngn får ngt

36

detention

kvarsittning

37

lie-in

sovmorgon

38

mindless

tanklös

39

behavior

uppförande

40

punch

slå med knytnäve

41

classmate

klasskamrat

42

recess

rast

43

extracurricular activity

skolans fritidsverksamhet

44

get suspended

bli reglerad för en tid

45

offensive

anfalls-, anfallande

46

weapon

vapen

47

campus

skolområde

48

get expelled

bli relegerad

49

principal

rektor

50

on a lighter note

och nu till något trevligare

51

compulsory

obligatorisk

52

optional

valbar

53

senior high

gymnasium

54

educator

utbildare, lärare

55

rarely

sällan

56

honor society

klubb för dem som klarar sig bäst i studierna

57

valedictorian

framgångsrik elev som håller avskedstal

58

tardy

sen, försenad

59

tardy bell

klockan som ringer in

60

the gifted

de begåvade

61

standardized testing

prov som är gemensamt för alla

62

agonize over

kämpa förtvivlat med

63

measure

mått, mäta

64

earn

förtjäna

65

top score

högsta poäng

66

among

bland

67

pile on

samla på hög

68

youth

ungdom, yngling

69

counterpart

motsvarighet, kollega

70

waste

ödsla

71

dye

färga, tona

72

sarcasm

sarkasm

73

be way ahead

vara mycket före

74

science

(natur)vetenskap

75

track

stig, spår

76

on track to

på väg till

77

attract

attrahera, tilltala

78

attract attention

fånga uppmärksamhet

79

triennial

ngt som sker vart tredje år

80

sponsor

sponsor(era)

81

focus on

fokusera på

82

place first

placera sig först

83

release

släppa ut, offentliggöra

84

pack

grupp, paket

85

toss

kasta (bort)

86

glitch

tekniskt fel

87

multiple-choice

flerval

88

essay

essä

89

measure

mäta, mått

90

critical

kritisk

91

application

tillämpning

92

discuss

diskutera, begåvning

93

artistic

konstnärlig

94

value

värde

95

graffiti

graffiti

96

prowess

färdighet, begåvning

97

lure

locka, fresta

98

well-trained

välutbildad

99

responsible

ansvarsfull, ansvarig

100

hover

sväva

101

fit

passa

102

teacher trainee

(lärar)askultant

103

peek

kika, titta

104

viewing balcony

balkong med utsikt över

105

be perched

ligga högt uppe

106

relaxed

avslappnad

107

back-to-basics

som fokuserar på det grundläggande

108

marching band

orkester

109

prom

studentbal

110

trail

följa efter

111

frills

trevliga men onödiga egenskaper

112

curriculu,, curricula

läroplan

113

bubbly

livlig

114

gossip

skvaller

115

desperate

förtvivlad, desperat

116

dig through

gräva ivrigt efter

117

clothing rack

klädstång

118

store

butik

119

earn straight As

vara en tians elev

120

journal

dagbok, häfte

121

catch up

få fatt

122

lag

släpa efter

123

overall

helhets-

124

harm

skada

125

progress

framsteg

126

salty

salt

127

licorice

lakrits

128

quiet down

lugna ig, bli tyst

129

address sb

tilltala ngn

130

address by first names

dua

131

cell phone

mobil

132

rebellious

upprorisk, besvärlig

133

sport sth

ståta med, skylta med

134

tank top

ärmlös top

135

stilettos

stilettklackar

136

tough

hård, seg, tuff

137

chilly

sval, kylig

138

tanning lotion

brun-utan-sol

139

clique

klick, gäng

140

sift by

skilja sig ur mängden genom

141

preppie, preppy

konservativt klädd

142

confounding

förbryllande

143

fuse

förena, fusionera

144

obvious

tydlig, självklar

145

share

dela på, vara gemensam

146

publish

publicera, ge ut

147

struggle

kämpa

148

fear

vara rädd, frukta

149

subtitles

textning

150

dubbing

dubbning

151

be hooked on

vara beroende av

152

angst

ångest

153

college

universitet

154

free

gratis, fri

155

competition

tävling

156

based on

baserat på

157

specialty

specialområde

158

medical school

medicinska fakulteten

159

elite

elitist, elit

160

status

status, uppskattning

161

less-pressured

friare, med mindre press

162

enroll

skriva in (sig)

163

toddler

litet barn

164

academically oriented

akademiskt inriktad

165

preschool

daghem

166

first-grader

förstaklassist