Direkte en Indirekte Rede Flashcards Preview

Afrikaans Gr5 Loggenberg > Direkte en Indirekte Rede > Flashcards

Flashcards in Direkte en Indirekte Rede Deck (11):
1

Wat is direkte rede?

'n Aanhaling van die presiese woorde wat iemand sê.
Antoinette sê: "Dit is moeilik om te verduidelik!"

2

Wat is indirekte rede?

'n Verslag van wat iemand gesê het.
Antoinette sê dat dit moeilik is om te verduidelik.

3

Hoe verander mens 'n sin van direkte na indirekte rede?

die dubbelpunt (:) en aanhalingstekens (" ") verdwyn.
"dat" word ingesit
die werkwoord skuif na die einde van die sin
"ek" verander na "hy" / "sy", afhangende van die geslag van die persoon wat gesels

4

Verander na indirekte rede:
Wikus sê: "Ek sien Anneke se blou oë."

Wikus sê dat hy Anneke se blou oë sien.

5

Verander na indirekte rede:
Juffrou sê: "Ek is bly."

Juffrou sê dat sy bly is.

6

Sit die korrekte leestekens in:
Simon sê Ek skakel die lig af

Simon sê: "Ek skakel die lig af."

7

Verander na indirekte rede:
Simon sê: "Ek skakel die lig af."

Simon sê dat hy die lig afskakel.

8

Sit die korrekte leestekens in:
Jessica se spaar water

Jessica sê: "Spaar water!"

9

Verander na indirekte rede:
Vuyokasi sê: "Ek bespaar water."

Vuyokasi sê dat hy water bespaar.

10

Verander na indirekte rede:
Jakkals sê vir Eendjie: "Ek sal jou help."

Jakkals sê vir Eendjie dat hy haar sal help.

11

Verander na indirekte rede:
Eendjie antwoord Jakkals: "Jy sal my nie dra nie."

Eendjie antwoord Jakkals dat hy haar nie sal dra nie.