Tyd Flashcards Preview

Afrikaans Gr5 Loggenberg > Tyd > Flashcards

Flashcards in Tyd Deck (21):
1

As iets klaar gebeur het, is dit in die...

verlede tyd

2

Hoe verander jy 'n sin van teenwoordige tyd na verlede tyd?

waar die werkwoord (verb) was, sit jy "het";
die werkwoord kry 'n "ge" vooraan en skuif na die einde van die sin

3

Skryf in die verlede tyd:
"Frans dans altyd."

Frans het altyd gedans.

4

Skryf in die verlede tyd:
"Victoria hou van spring."

Victoria het van spring gehou.

5

Skryf in die verlede tyd:
"Leeu gryp Haas se voet."

Leeu het Haas se voet gegryp.

6

Vandag eet die duif mielies. Gister...

het die duif mielies geëet.

7

Hoe verander jy 'n sin van teenwoordige tyd na toekomende tyd?

waar die werkwoord (verb) was, sit jy "sal";
die werkwoord skuif na die einde van die sin

8

Skryf in die toekomende tyd:
"Jagluiperd hardloop altyd vinnig."

Jagluiperd sal altyd vinnig hardloop.

9

Skryf in die toekomende tyd:
"Slang sis en seil."

Slang sal sis en seil.

10

Skryf in die toekomende tyd:
"Die kinders presteer op skool."

Die kinders sal op skool presteer.

11

Skryf in die toekomende tyd:
"Ek sit die pizza in die oond."

Ek sal die pizza in die oond sit.

12

Skryf in die verlede tyd:
"Die koei lê onder die boom."

Die koei het onder die boom gelê.

13

Skryf in die verlede tyd:
"Die donkie trek 'n donkiekar."

Die donkie het 'n donkiekar getrek.

14

Noem die 3 tye wat in die Afrikaanse taal voorkom.

verlede tyd
teenwoordige tyd
toekomende tyd

15

Skryf in die teenwoordige tyd:
"My pa het vir my 'n fiets gekoop."

My pa koop vir my 'n fiets.

16

Skryf in die toekomende tyd:
"My pa het vir my 'n fiets gekoop."

My pa sal vir my 'n fiets koop.

17

Skryf in die toekomende tyd:
"Ek sit die pizza in die oond."

Ek sal die pizza in die oond sit.

18

Skryf in die verlede tyd:
Sy eet die bakkie pap.

Hy het die bakkie pap geëet.

19

Die hulpwerkwoord "is" (teenwoordige tyd) verander na __ in die verlede tyd?

was

20

Skryf in die verlede tyd:
Hulle is goeie maats.

Hulle was goeie maats.

21

Skryf in die toekomende tyd:
Hulle is goeie maats.

Hulle sal goeie maats wees.