Verkleinwoorde Flashcards Preview

Afrikaans Gr5 Loggenberg > Verkleinwoorde > Flashcards

Flashcards in Verkleinwoorde Deck (46):
1

Die verkleinwoord van "bril", is...

brilletjie

2

Die verkleinwoord van "blaar", is...

blaartjie

3

Die verkleinwoord van "boom", is...

boompie

4

Die verkleinwoord van "oog", is...

ogie

5

Die verkleinwoord van "ring", is...

ringetjie

6

Die verkleinwoord van "diere", is...

diertjies

7

Die verkleinwoord van "hond", is...

hondjie

8

Die verkleinwoord van "perd", is...

perdjie

9

Die verkleinwoord van "hen", is...

hennetjie

10

Die verkleinwoord van "potlood", is...

potloodjie

11

Die verkleinwoord van "donkie", is...

donkietjie

12

Die verkleinwoord van "aap", is...

apie

13

Die verkleinwoord van "stok", is...

stokkie

14

Die verkleinwoord van "gat", is...

gaatjie

15

Die verkleinwoord van "broek", is...

broekie

16

Die verkleinwoord van "stert", is...

stertjie

17

Die verkleinwoord van "pot", is...

potjie

18

Die verkleinwoord van "deur", is...

deurtjie

19

Die verkleinwoord van "dogter", is...

dogtertjie

20

Die verkleinwoord van "huis", is...

huisie

21

Die verkleinwoord van "tafel", is...

tafeltjie

22

Die verkleinwoord van "bed", is...

bedjie

23

Die verkleinwoord van "beer", is...

beertjie

24

Die verkleinwoord van "kamer", is...

kamertjie

25

Die verkleinwoord van "tas", is...

tassie

26

Die verkleinwoord van "nek", is...

nekkie

27

Die verkleinwoord van "skaap", is...

skapie

28

Die verkleinwoord van "bees", is...

besie

29

Die verkleinwoord van "huis", is...

huisie

30

Die verkleinwoord van "laai", is...

laaitjie

31

Die verkleinwoord van "kat", is...

katjie

32

Die verkleinwoord van "pot", is...

potjie

33

Die verkleinwoord van "hand", is...

handjie

34

Die verkleinwoord van "bord", is...

bordjie

35

Die verkleinwoord van "dam", is...

dammetjie

36

Die verkleinwoord van "pen", is...

pennetjie

37

Die verkleinwoord van "wiel", is...

wieletjie

38

Die verkleinwoord van "ring", is...

ringetjie

39

Hoe kry jy die verkleinwoord vir 'n woord wat eindig met -i, -o, -u of 'n beklemtoonde -a?

voeg " 'tjie" by (afkappingsteken + tjie)

40

Die verkleinwoord van "taxi", is...

taxi'tjie

41

Die verkleinwoord van "foto", is...

foto'tjie

42

Die verkleinwoord van "rym", is...

rympie

43

Die verkleinwoord van "boom", is...

boompie

44

Hoe kry jy die verkleinwoord vir 'n woord met meer as een lettergreep en wat eindig op -ng?

die "g" val weg en "kie" word bygesig

45

Die verkleinwoord van "kussing", is...

kussinkie

46

Die verkleinwoord van "piesang", is...

piesankie