Hulpwerkwoorde Flashcards Preview

Afrikaans Gr5 Loggenberg > Hulpwerkwoorde > Flashcards

Flashcards in Hulpwerkwoorde Deck (10):
1

Hoe verander die woordorde as 'n hulpwerkwoord gebruik word?

Die hulpwerkwoord neem die plek van die werkwoord in.
Die werkwoord skuif na die einde van die sin.

2

Gebruik die hulpwerkwoord "kan" in die sin:
Ouma maak krale en armbande.

Ouma kan krale en armbande maak.

3

Gebruik die hulpwerkwoord "sal" in die sin:
Hulle ry met die trein stad toe.

Hulle sal met die trein stad toe ry.

4

Gebruik die hulpwerkwoord "moet" in die sin:
Hy ry op een van die donkies.

Hy moet op een van die donkies ry.

5

Gebruik die hulpwerkwoord "kan" in die sin:
Sy vriend, Musa, tel ook die donkies.

Sy vriend, Musa, kan ook die donkies tel.

6

Gebruik die hulpwerkwoord "wil" in die sin:
Abu koop nege donkies.

Abu wil nege donkies koop.

7

Gebruik die hulpwerkwoord "moet" in die sin:
Pos die brief! Ek...

Ek moet die brief pos.

8

Gebruik die hulpwerkwoord "moet" in die sin:
Antwoord die telefoon! Ek...

Ek moet die telefoon antwoord.

9

Gebruik die hulpwerkwoord "moet" in die sin:
Ek bel my beste maat.

Ek moet my beste maat bel.

10

Gebruik die hulpwerkwoord "sal" in die sin:
Ek kry my pos by die poskantoor.

Ek sal my pos by die poskantoor kry.