Voegwoorde Flashcards Preview

Afrikaans Gr5 Loggenberg > Voegwoorde > Flashcards

Flashcards in Voegwoorde Deck (18):
1

Wat doen 'n voegwoord?

'n Voegwoord heg twee sinne aanmekaar.

2

Verander die woordorde van twee sinne wat deur "en", "maar" of "want" aanmekaar gelas word?

Nee.

3

Gebruik "en" om die volgende twee sinne te verbind:
Die seun se naam is Lucas.
Sy van is Sema.

Die seun se naam is Lucas en sy van is Sema.

4

Gee 'n paar voorbeelde van voegwoorde.

"en"
"maar"
"want"
"omdat"
"terwyl"
"voordat"

5

Gebruik "omdat" om die volgende twee sinne te verbind:
Hy stap.
Die fiets se wiel is pap.

Hy stap omdat die fiets se wiel pap is.

6

Gebruik "omdat" om die volgende twee sinne te verbind:
Sy staan by die toonbank.
Sy koop 'n kaartjie.

Sy staan by die toonbank omdat sy 'n kaartjie koop.

7

Voor watter voegwoorde moet daar 'n komma wees?

maar
want

8

Gebruik "want" om die volgende twee sinne te verbind:
Musa sê Abu is 'n donkie.
Hy het verkeerd getel.

Musa sê Abu is 'n donkie, want hy het verkeerd getel.

9

Gebruik "maar" om die volgende twee sinne te verbind:
Sy probeer 'n boodskap stuur.
Die sein is swak.

Sy probeer 'n boodskap stuur, maar die sein is swak.

10

Die woordvolgorde van die tweede sin verander na watter voegwoorde?

"omdat"
"voordat"
"terwyl"

11

Hoe verander die woordvolgorde van die tweede sin, wanneer "omdat", "voordat" of "terwyl" gebruik word?

Die werkwoord skuif na die einde van die tweede sin.

12

Gebruik "voordat" om die volgende twee sinne te verbind:
Hy luister goed.
Hy neem 'n boodskap.

Hy luister goed voordat hy 'n boodskap neem.

13

Gebruik "omdat" om die volgende twee sinne te verbind:
Die rookseine is sigbaar.
Die vuur brand hoog.

Die rookseine is sigbaar omdat die vuur hoog brand.

14

Gebruik "want" om die volgende twee sinne te verbind:
Ek stuur 'n e-pos.
Dit is baie vinnig.

Ek stuur 'n e-pos, want dit is baie vinnig.

15

Gebruik "omdat" om die volgende twee sinne te verbind:
Ek stuur 'n e-pos.
Dit is baie vinnig.

Ek stuur 'n e-pos omdat dit baie vinnig is.

16

Gebruik "sodat" om die volgende twee sinne te verbind:
Die diere gaan na Leeu toe.
Hy kan die sterte gee.

Die diere gaan na Leeu toe sodat hy die sterte kan gee.

17

Gebruik "want" om die volgende twee sinne te verbind:
Sy pak die speelgoed reg.
Dit moet netjies wees.

Sy pak die speelgoed reg, want dit moet netjies wees.

18

Gebruik "omdat" om die volgende twee sinne te verbind:
Sy pak die speelgoed reg.
Dit moet netjies wees.

Sy pak die speelgoed reg omdat dit netjies moet wees.