dopasowywanki Flashcards Preview

Histofizjo - wszystko > dopasowywanki > Flashcards

Flashcards in dopasowywanki Deck (42)
Loading flashcards...
1

Splot Rashkowa 
 

 

A. Szkliwo
B. Zębina
C. Cement
D. Ozębna
E. Miazga

E. Miazga

" Unerwienie miazgi: W części koronowej komory na granicy warstwy bogatokomórkowej włókna mielinowe oraz bezmielinowe rozgałęziają się tworząc splot pododontoblastyczny - Raszkowa, który wykształca się dopiero po pełnym uformowaniu korzenia zęba. Odchodzące od niego włókna mielinowe tracą  osłonkę mielinową i biegna przez wartwę ubogokomórkową w kierunku miazgi, wnikając między odontoblastami do kanalików zębiny."

2

Przestrzeń międzyglobularna 
 

 

A. Szkliwo
B. Zębina
C. Cement
D. Ozębna
E. Miazga

B. Zębina

 

" Mineralizacja zębiny zachodzi poprzez koalescencję -zlepianie się - kalkosferydów, co doprawadza do powstania jednorodnie zwapniałej masy. Gdy brak dostatecznej ilości minerałów w trakcie rozwoju zęba, , kalkosferydy mogą ostać się w zębinie, a przestrzeń między nimi nie jest do konca zmineralizowana. Zębina międzykulista znajduje się na obwodzie zębiny korony"

3

Pierwotny i wtórny 

 

A. Szkliwo
B. Zębina
C. Cement
D. Ozębna
E. Miazga

C. Cement

Pierwotny - tzw bezkomórkowy obcowłóknisty. Zbudowany wyłącznie ze zwapniałej substancji podstawowej i gęsto ułożonych , równoległych włókien kolagenowych.

 

wtórny - komórkowy własnowłóknisty - postaje w okresie wyrzynania się zęba, występuje na zewnątrz od cementu pierwotnego, zawiera cementocyty

4

Linie Retziusa 

 

A. Szkliwo
B. Zębina
C. Cement
D. Ozębna
E. Miazga

A. Szkliwo

 

są to linie przyrostu szkliwa występujące w postaci wydłużonych łuków

5

Linie konturowe Owena 

 

A. Szkliwo
B. Zębina
C. Cement
D. Ozębna
E. Miazga

B. Zębina

 

1. Linie Ebnera = Są to apozycyjne linie przyrostowe powstaj ace w wyniku wpanienia zębiny.
2. Jeżeli są bardzo poszerzone = linie konturowe Owena.

6

Nie zawiera włókien kolagenowych 

 

A. Szkliwo
B. Zębina
C. Cement
D. Ozębna
E. Miazga

A. Szkliwo

 

nieorganiczne - fosforan wapnia=hydroksyapatyty, węglan wapnia, magnez, potas , sód

organiczne- enameliny (ściśle przylegają do pryzmatów szkliwa)

 

7

Perikymata 

 

A. Szkliwo
B. Zębina
C. Cement
D. Ozębna
E. Miazga

A. Szkliwo

 

widoczne w szkliwie gołym okiem płaskie poprzeczne rowki, Uważa się je za wpuklenia pozostawione przez zanikającą wypustkę ameloblastów 

8

Adamantoblasty 
 

A. Nabłonek wewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
B. Nabłonek zewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
C. Część pośrednia narządu szkliwotwórczego
D. Siateczka
E. Pochewka Hertwiga

A. Nabłonek wewnętrzny narządu

 

Adamantoblast - ameloblast = komórki szkliwotwórcze powstające z komórek wewnętrznego nabłonka aparatu szkliwotwórczego

9

Modeluje kształt korzenia 

 

A. Nabłonek wewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
B. Nabłonek zewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
C. Część pośrednia narządu szkliwotwórczego
D. Siateczka
E. Pochewka Hertwiga

E. Pochewka Hertwiga

Jest to dwuwarstwowa listwa komórkowa - nabłonkowa pochewka Hertwiga.Jej ciągła proliferacja indukuje powstawanie zębiny i cementu i wytycza rozwój korzenia

10

Warunkuje tworzenie szkliwa przez
komórki szkliwotwórcze

A. Nabłonek wewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
B. Nabłonek zewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
C. Część pośrednia narządu szkliwotwórczego
D. Siateczka
E. Pochewka Hertwiga

C. Część pośrednia narządu szkliwotwórczego

 

Tworzą ją wrzecionowate komórki ułożone nad ameloblastami; W wyniku intensywnych podziałów układają się one w kilka szerwgów, poza okolicą korzenia

11


Zbudowana z komórek gwiazdkowatych 

 

A. Nabłonek wewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
B. Nabłonek zewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
C. Część pośrednia narządu szkliwotwórczego
D. Siateczka
E. Pochewka Hertwiga

D. Siateczka

inaczej wartwa siateczkowa, wypełniona ubogimi w organella kom. gwiaździstymi.  Stanowi główną część aparatu szkliwotwórczego.

12

Przechodzą przez nie cementoblasty 

 

A. Nabłonek wewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
B. Nabłonek zewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
C. Część pośrednia narządu szkliwotwórczego
D. Siateczka
E. Pochewka Hertwiga

E. Pochewka Hertwiga

13

Może przechodzić w tzw. komórki krótkie

 

A. Nabłonek wewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
B. Nabłonek zewnętrzny narządu
szkliwotwórczego
C. Część pośrednia narządu szkliwotwórczego
D. Siateczka
E. Pochewka Hertwiga

A. Nabłonek wewnętrzny narządu
szkliwotwórczego

14

Pochodzi z mezodermy 
 

A. Adamantoblast
B. Odontoblast
C. Oba
D. Żaden

 

B. Odontoblast

odontoblast -> mezoderma (bo on wytwarza zębinę a ona jest z mezodermy tak jak cement)

adamantoblast ->> ektoderma ( bo szklito jest z ektodermy)

15

Posiada wypustkę półpełną 
 

A. Adamantoblast
B. Odontoblast
C. Oba
D. Żaden

 

A. Adamantoblast

 

U człowieka wypustka Tomesa jest bardzo krótka, u szczura b. długa

16

Są czynnościowo zbiegunowane 

A. Adamantoblast
B. Odontoblast
C. Oba
D. Żaden

 

C. Oba

17

Wytwarza szkliwo 

A. Adamantoblast
B. Odontoblast
C. Oba
D. Żaden

 

A. Adamantoblast - ameloblast

18

Posiada wypustki Tomesa 
 

A. Adamantoblast
B. Odontoblast
C. Oba
D. Żaden

 

C. Oba

 

Odontoblast - to oczywiste,

ameloblast b. krótką

19

Nie występuje w ostatecznie wykształconym
zębie 

A. Adamantoblast
B. Odontoblast
C. Oba
D. Żaden

 

A. Adamantoblast

20

Gruczoł z przewagą elementów śluzowych 
 

 

A. Ślinianka podżuchwowa
B. Ślinianka przyuszna
C. Obie
D. Żadna

D. Żadna

 

przyuszna - 100% pęcherzykowa - surowica

podżuchwowa - przewga pęcherzyków (surowica)

podjęzykowa - przewaga cewek (śluz)

21

Półksiężyce Gianuzziego

A. Ślinianka podżuchwowa
B. Ślinianka przyuszna
C. Obie
D. Żadna

A. Ślinianka podżuchwowa

22

Cewka Pflugera

A. Ślinianka podżuchwowa
B. Ślinianka przyuszna
C. Obie
D. Żadna

C.obie

cewka Pflugera = przewody prążkowane

rzadko w podjęzykowej
przyuszna+podżuchwowa - są, ale w różnych proporcjach długościowych

 

23

Pochodzi z ektodermy 

 

A. Ślinianka podżuchwowa
B. Ślinianka przyuszna
C. Obie
D. Żadna

C. Obie

24

Występują w niej komórki mioepitelialne 

 

A. Ślinianka podżuchwowa
B. Ślinianka przyuszna
C. Obie
D. Żadna

C. Obie

25

Ułożony warstwowo 

 

A. Cement komórkowy
B. Cement bezkomórkowy
C. Oba
D. Żaden

C.Oba

26

Wytwarzany przez cementoblasty

A. Cement komórkowy
B. Cement bezkomórkowy
C. Oba
D. Żaden

C. Oba

27

Twardszy od zębiny

A. Cement komórkowy
B. Cement bezkomórkowy
C. Oba
D. Żaden

D. Żaden

28

Do 1/3 dolnej korzenia 

 

A. Cement komórkowy
B. Cement bezkomórkowy
C. Oba
D. Żaden

B. Cement bezkomórkowy

29

Dobrze unaczyniony 

 

A. Cement komórkowy
B. Cement bezkomórkowy
C. Oba
D. Żaden

D. Żaden

30

Stopniowa mineralizacja 

A. Płaszcz zębiny
B. Zębina pierwotna
C. Zębina wtórna
D. Zębina III rzędowa
E. Prazębina

E. Prazębina

 

prazębina : 
-cienka warstwa jeszcze niezmineralizowanej zębiny
-skład :ist. podst. + wł kolagenowe