Egzamin 2018 Flashcards Preview

Histofizjo - wszystko > Egzamin 2018 > Flashcards

Flashcards in Egzamin 2018 Deck (32)
Loading flashcards...
1

Dziąsło brzeżne

a)łączy dziąsło z cementem

b)oddzielony od dziąsła właściwego granicą śluzówkowo-dziąsłową

c)wyrostek zębodołowy z czymś(chyba dziąsło)

d)oddzielone od dziąsła przyrośniętego rowkiem dziąsła

e) jest ruchome

f)żadna z powyższych

e) jest ruchome

lub 

d) bo ...ja bym powiedział że “D” , bo oddziela je rąbek dziąsła)

2

Zaznacz zdanie fałszywe

a) Włókna bezrdzenne to układ przywspółczulny

b) Wolne zakończenie nerwowe czucie bólu

c) Ozębna jest bogato unerwiona

d) Receptory ucisku rzadko występują w części okołowierzchołkowej ozębnej

e) Ciałka Ruffiniego to proprioreceptor

d) Receptory ucisku rzadko występują w części okołowierzchołkowej ozębnej

3

Kość zębodołu

a) Główną częścią jest kość zbita

b) Włókna sharpeya do blaszki zew.

c) Kostnieje na podłożu chrzęstnym 

d) Blaszka zewnętrzna nazywa się blaszką sitową 

e) Żadna nie jest prawdziwa

Kość zębodołu

a) Główną częścią jest kość zbita

b) Włókna sharpeya do blaszki zew.

c) Kostnieje na podłożu chrzęstnym  nope

d) Blaszka zewnętrzna nazywa się blaszką sitową (nie, bo wewnętrzna)

e) Żadna nie jest prawdziwa

4

8. Co nie charakteryzuje powierzchni grzbietowej języka

a) posiada warstwę podśluzową

b)posiada na swojej powierzchni brodawki

c)zawiera sploty

d)wszystkie prawdziwe

a) posiada warstwę podśluzową

5

Dla jakich zębów jest charakterystyczną listwa skośna?

a) Pierwsze trzonowce szczęki i drugie szczęki

b) Coś tam, że tylko 1 szczęki

c) Tylko pierwszy żuchwy

d) tylko drugi szczęki

a) Pierwsze trzonowce szczęki i drugie szczęki

6

16. Co oznacza termin bifurkacja?

 

Odp. Rozwidlenie korzenia.

7

22. Rozwój ślinianek

a) Najpóźniej podżuchwowa

b) Najpierw odc. wydzielnicze, później przewody

c) Najpierw małe gruczoły, później ślinianki

d) Coś jeszcze

e) Komórki mioepitelialne zaczynają funkcjonować między 24, a 25 tyg życia płodowego

f) Wszystkie prawidłowe

e) Komórki mioepitelialne zaczynają funkcjonować między 24, a 25 tyg życia płodowego

8

Ząb 6 w systemie uniwersalnym to w systemie FDI:

 

13

9

Co tworzą listewki trójkątne

a) odpowiedziach listwa skośna

b) listwa poprzeczna

c) cingulum

d) policzkowy wałek szkliwny

a lub b?

sprawdzić

10

Na odbiór zmysłu smaku nie wpływa

a) rozpuszczenie substancji w wodzie

b) W 80% węch

c) Odbiór smaku słonego przez kanały sodowe

d) Odbiór smaku kwaśnego przez kanały protonowe

e) Odbiór smaku przez białko G

f) Żadne z powyższych

f) Żadne z powyższych

11

Z ilu planów rozwojowych rozwija się korona siekacza

a) 4

b) 3

c) 5

d) 2

a) 4

12

14. Ameloblasty powstają z:

a) nabłonka zew. narządu szkliwotwórczego

b) nabłonka wew. narządu szkliwotwórczego

c) nabłonka pośredniego narządu szkliwotwórczego

d) woreczka zębowego

b) nabłonka wew. narządu szkliwotwórczego

13

W procesie amelogenzy które białko nie bierze udziału?

a) amelogeniny

b) enameliny

c) kalikreina 4 

d) keratyna

e) ameloblastyna

d) keratyna

kalikreina 4 (bierze udział, razem z metaloproteinazami jest białkem hydrolizującym)

14

Choroby ślinianek

a) Kamica najczęściej w podjęzykowej 

b) Świnka w 50% przebiega bezobjawowo 

c) Żabka najczęściej dotyczy przyusznej

d) wszystkie fałszywe

Choroby ślinianek

a) Kamica najczęściej w podjęzykowej [w podżuchwowej]

b) Świnka w 50% przebiega bezobjawowo [w 35%]

c) Żabka najczęściej dotyczy przyusznej - podjęzykowej

d) wszystkie fałsz według prezki

15

Kość zębodołu

a) kostnieje na podłożu chrzęstnym

b) warstwa sitowa 

c) główną masę buduje kość zbita

b) warstwa sitowa ( i nie wiem czy pyt o to czy jest najbardziej wewnetrzna czy zewnetrzna ale to jest blaszka wewnetrzna Kmieć 103)

16

Kiedy powstaje listewka zębowa

a) 6 tydzien

b) 12 tydzien

c) 18 tydzień

a) 6 tydzien

17

Pęcherzyki surowicze

a) wydzielają mucynogen 

b) wydzielają lizozym

c) są głównym składnikiem gruczołów podniebiennych

d) ich komórki mają płaskie jądro 

a) wydzielają mucynogen [cewki]

b) wydzielają lizozym

c) są głównym składnikiem gruczołów podniebiennych

d) ich komórki mają płaskie jądro [okrągłe]

18

Kubek smakowy- co nie dotyczy

a) składa się z 4 rodzajów komórek, w tym zmysłowych

b) dotyczą tylko brodawek zmysłowych języka

c) znajduje sie na brodawkach grzybowatych pokrytych nabłonkiem zrogowaciałym

b) dotyczą tylko brodawek zmysłowych języka

19

Małe gruczoły ślinowe....

 

.....   należą do nich gruczoły Ebnera

 

20

Prezębina składa się

b) 90% H2O

c) 90% kolagen typu I

d) głównie z hydroksyapatytu

c) 90% kolagen typu I

21

Najmniejsze siekacze stałe

a) centralne dolne

b) centralne górne

c) górne boczne

d) dolne boczne

a) centralne dolne

22

le zębów przednich ma człowiek( przy prawidłowym zgryzie ) w każdym z łuków zębowych?

a) 6

b) 2

c) 4

d) 8

a) 6

23

W odpowiedniej kolejności od dziąsła ( te kombinacje niżej są przypadkowe, ważne żeby znać prawidłową)

a) szyjka, trzon, rozwidlenie ( furkacja), otwór wierzchołkowy

b) trzon, szyjka, rozwidlenie ( furkacja), otwór wierzchołkowy

c) rozwidlenie( furkacja) , szyjka, trzon, otwór wierzchołkowy

 

a) szyjka, trzon, rozwidlenie ( furkacja), otwór wierzchołkowy

24

Jaki ząb ma bruzdę językową bliższą i guzek językowy dużo niższy od policzkowego

a) przedtrzonowiec pierwszy szczęki

b) przedtrzonowiec drugi szczęki

c) przedtrzonowiec pierwszy żuchwy

d) przedtrzonowiec drugi żuchwy

 

c) przedtrzonowiec pierwszy żuchwy

25

Podpisz guzki pierwszego trzonowca żuchwy

1 - dalszy, 2-policzkowy dalszy, 3- policzkowy mezjalny, 4- językowy dalszy, 5- językowy mezjalny

26

Rozpoznać przedtrzonowca z ilustracji( chyba to był pierwszy przedtrzonowiec żuchwy)

27

Składnik błony śluzowej dziąsła:

a) Kolagen I

b) Kolagen II

c) Kwas hialuronowy

d) wszystkie

d) wszystkie

28

Co nie pochodzi z ektodermy?

 

cementoblasty

29

Zdjęcie RTG - zaznacz fałsz- nr 1 to zębina ( o to było szkliwo)

30

Zdjęcie zęba - i tu było widać obszar furkacji

 

inne pytania

o ozębną

przyczep łącznotkankowy