pytania z kół leku Flashcards Preview

Histofizjo - wszystko > pytania z kół leku > Flashcards

Flashcards in pytania z kół leku Deck (46)
Loading flashcards...
1

1. W skład pęczykoweherzyka surowiczego nie wchodzą:

a) komórki pęcher

b) komórki koszyczkowe (inaczej mioepitelialne)

c) cewki

d) komórki śródpęcherzykowe

2

2. Pochewka Hertwiga-Bruna:

a) bierze udział w tworzeniu korzenia

b) składa się z nabł wewnętrznego i zewnętrznego narządu szkliwotwórczego

3

4. Włókna Tomesa:

a) wypustki odontoblastów

b) wypustki ameloblastów

c) występują w kanalikach zębiny

d) zawiera siateczkę śródplazmatyczną, rybosomy

 

4

6. Po co są prążkowania przypodstawne w przewodach ślinianek?

A. zwiazane z produkcja białek-

B. produkcja energii do transportu aktywnego

5

7. Jak nazywa się połączenie pomiędzy szkliwem a cementem?

a) szyjka kliniczna

b) szyjka anatomiczna (połączenie cement-szkliwo to tzw. Linia szyjki by NZ 243)

c) złącze szkliwno- korzeniowe

d) złącze szkliwno-nabłonkowe

6

7. Jak nazywa się połączenie pomiędzy szkliwem a cementem?

a) szyjka kliniczna

b) szyjka anatomiczna (połączenie cement-szkliwo to tzw. Linia szyjki by NZ 243)

c) złącze szkliwno- korzeniowe

d) złącze szkliwno-nabłonkowe

7

12. Jakie rodzaje gruczołów występują w wardze?

A. plamki Fordyce'a

B. małe gruczoły surowiczo-śluzowe

8

14. Gruczoł podżuchwowy:

A. cewkowy-pęcherzykowy (z przewagą części surowiczej)

B. kłębkowy

9

15. Przewody wyprowadzające ślinianki podżuchwowej (co jest najbardziej rozwinięte)

A. wstawki - krótkie, nierozgałęzione

B. cewki

C. przewody wyprowadzające

D. przewody prążkowane - dłuższe niż w śliniance przyusznej NZ 233 tabelka 12.2 NZ przyuszna - bardzo dużo przewodów prążkowanych; podżuchwowa - mniej wstawek i przewodów prążkowanych niż w przyusznej

 

10

16. Włókna Sharpeya: (element cementu bezkomórkowego NZ 242)
A. są zbudowane z włókien kolagenowych
B. są zbudowane z włókien srebrochłonnych
C. są prostopadłe do cementu NZ 242
D. wchodzą płytko w cement (nie, bo przez całą grubość)
 

11

17. Które brodawki nie pełnią funkcji zmysłowych?

A) nitkowate

b) okolone

c) liściaste

d) grzybowate

12

19. Ozębna:

a) należy do tkanek miękkich zęba W sumie to należy do tkanek miękkich, ale nie zęba, tylko przyzębia NZ 236)

b) należy do narządu zębotwórczego /narządu zębowego

c) zbudowana z tkanki łącznej galaretowatej (nie, bo ze zwartej)

d) tworzy aparat więzadłowy

13

21. Odcinki wydzielnicze ślinianek odpowiedzialne za produkowanie śluzu to:

A. pęcherzyki

B. cewki

C. cysty

14

24. Jak się reguluje skład śliny? (było 24.04 na UZ) (NZ 235)
A. Na+ Cl- resorpcja (albo absorpcja ze światła)
B. K+ i HCO3- resorpcja
C. K+ i HCO3- do światła przewodu 
D. Na+ Cl- do światła

15

27. W miazdze występują: 244 NZ

A. włókna Ebnera (z kolagenu I w zębinie organiczna cz.)

B. sploty nerwowe Ranschkego=Raszkowa

C. włókna Horwistcha

D. włókna spiralne Korffa - pomiędzy odontoblastami ku prezębinie

16

28. Charakterystyczne dla zębiny:

A. amelogeniny[szkliwo]

B. kalkosferyt kryształy hydroksyapatytu ułożone w kuliste obszary <> NZ 238

C. włókna parapryzmatyczne [szkliwo]

D. białka fosforyny cz.org.zębiny - gł. kolagen typu I i charakt. białka fosforyny

 

17

38. Szkliwo tworzone jest przez:

a) odontoblasty - (tworzą zębinę)

b) periodontoblasty

c) ameloblasty (adamantoblasty)

18

40.Warga ustna zawiera w swojej budowie:

a) gruczoły śluzowo-surowicze

b) gruczoły małe cewkowe

c) gruczoły łojowe Fordyce'a

d) gruczoły mieszane małe

19

45.Zęby u człowieka:

A. 32 stałe

B. 36 stałe

C. 20 mlecznych

D. 24 mlecznych

20

46.Komórki tworzące szkliwo to:

A. ameloblasty

B. odontoblasty

C. periodontoblasty

D. komórki Malasseza

21

47.Komórki tworzące zębinę to:

A. adamantoblasty

B. odontoblasty

C. ameloblasty

D. komórki Malasseza

22

50.Jama ustna: nabłonek płaski nierogowaciejący występuje na

A. na powierzchni dziąseł

B. na policzkach

C. na powierzchni podniebienia twardego

D. brzuszna część języka
[nierogowaciejący: wargi, policzki, okolica podjęzykowa

rogowaciejący: grzbietowa część języka, dziąsła, podniebienie twarde]

 

23

51.Półksiężyce surowicze;

A. wybarwiają się w PAS - gdyby produkowały śluz to raczej by się wybarwiły w tej metodzie (bo glikoproteiny)

B. zawierają glikozaminoglikany - przecież to jest w składzie produktu cewek (!) tzn. śluz z mucynami skłądających się z GAGów i glikoprotein (NZ 231). wg mnie nie ma tutaj prawidłowej odp.

 

24

52.Gdzie są pęcherzyki surowicze:

A. brodawki okolone

B. grzybowata

C. brzuszna powierzchnia języka NZ str.230, w tabelce niby są śluzowo - surowicze gruczoły

D. migdałek językowy

Chodzi pewnie o ujścia gruczołów surowiczych von Ebnera w okolicy tych brodawek

TO DO LIŚCIASTYCH TEŻ BY SIĘ TO LICZYŁO? jeśli zakładamy, że chodzi o ujście grucz.Ebnera, to tak

 

25

54.Pasmo bezkomórkowe Weila: W miazdze zęba

W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw. warstwę Weila lub pas Weila). W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczają ząb przez otwór wierzchołkowy i deltę korzeniową. (pas jasny pod odontoblastami wg NZ 244)

 

26

55.Elementy ślinianek wydzielające wydzielinę o charakterze śluzowym to:
A. cewki
B. pęcherzyki (surowicze)
C. cysty
D. włókna Thomesa

27

57.Z ektodermy powstaje:
a) szkliwo
b) zębina
c) miazga
d) cement

 

28

66.Kubki smakowe mogą występować w obrębie: Z 187­188

A. brodawek nitkowatych

B. brodawek okolonych

C. dziąsła

D. podniebienia miękkiego ​[Cichy 283] Zabel 229

29

7.Kubki smakowe występują:
a) podniebienie miękkie
b) dziąsła
c) brodawki zmysłowe
d) podniebienie twarde

30

68.Kubki smakowe

A. są wyspecjalizowanymi komórkami nerwowymi

B. są wyspecjalizowanymi komórkami nabłonkowymi

C. reprezentują neurocyty i neuroglej otaczający komórki nerwowe

D. dzielą się na cztery typy reprezentujące fazy życia tej samej komórki (cichy 284) TO KOMÓRKI KUBKÓW A NIE SAME KUBKI ale pewnie to mieli na myśli