TEORIA - budowa i rozwój zęba Flashcards Preview

Histofizjo - wszystko > TEORIA - budowa i rozwój zęba > Flashcards

Flashcards in TEORIA - budowa i rozwój zęba Deck (34)
Loading flashcards...
1

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

 

cement obcowłóknisty bezkomórkowy, 

 

9

2

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

 

zębina z liniami Ebnera, 

2

3

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

 

korona kliniczna zęba

 

14

4

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

 

komora zęba z miazgą, 

 

5

5

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

korona anatomiczna

 

13

6

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

dziąsło

 

4

7

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

otwór wierzchołkowy zęba

 

 

11

8

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

korzeń

 

 

12

9

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

warstwa odontoblastów

 

6

10

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

 

cement własnowłóknisty komórkowy

10

11

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

 

szkliwo z liniami Retziusa

 

 

1

12

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

szczelina dziąsłowa

 

 

3

13

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

 

 

kość wyrostka zębodołowego

 

7

14

Ząb dojrzały

Dopasuj nazwy do numerków

 

ozębna

8

15

Dopasuj litery do nazw etapów rozwoju zęba:

 • stadium pączka zębowego
 • narząd szkliwotwórczy zęba - stadium dzwonu
 • listewka zębowa
 • stadium czapeczki

16

W którym tyg. życia płodowego pojawia się listewka zębowa?

w 6-7 tyg życia

17

Z czego powstaje narząd szkliwotwórczy?

 

z ektodermalnych komórek jamy ustnej

18

Z czego powstaje brodawka zębowa?

z komórek mezenchymalnych =

kom. grzebienia nerwowego?

19

Jakie warstwy możemy wyróżnić na etapie dzwonu?

 

 1. zewnętrzny nabłonek narządu szkliwotwórczego
 2. weznętrzny nabłonek narządu szkliwotwórczego === AMELOBLASTY
 3. miazga narządu
 4. warstwa pośrednia

20

Z czego powstają odontoblasty?

Odontoblasty powstają z komórek ektomezenchymy-komórek grzebienia nerwowego ( zewnętrzne kom. brodawki zębowej)

21

22

23

24

Jakie substancje powstają w wyniku amelogenezy?

 • amelogenina
 • amleoblastyna
 • enamelina
 • kalikreina
 • enameilizyna

25

Z czego rozwija się korzeń zęba?

z pochewki korzenia, tzw pochewki Hertwiga

26

Jakie wyróżniamy fazy rozwoju korzenia?

4

1. przepona korzenia – jako fragment pochewki Hertwiga

2. precemetogeneza – po powstaniu pochewki Hertwiga i zębiny, odkłada się warstwa cementu pośredniego (n. zewn. pochewki), po tym pochewka ulega rozfragmentowaniu,

3. wczesna cementogeneza – pojawiają się cementoblasty odkładające pierwsze warstwy cementu, w nich zanurzają się już włókna Scharpeya,

 

4. wzrost apozycyjny cementu

27

Na jakim etapie - w której fazie - powstają cementoblasty?

Cementoblasty powstają w fazie 3 czyli we wczesnej cementogenezie.

Odkładają one pierwsze warstwy cementu, w których zanurzają się włókna Sharpeya

28

W jakiej fazie rozwoju korzenia pojawia się cement pośredni?

w fazie 2 czyli precementogenezie

odkłada się on na zewnętrznej powierzchni pochewki Hertwiga, na skutek czego ulega ona rozfragmentowaniu

29

30

Jakie wyróżniamy fazy erupcji zęba?

 1. faza przederupcyjna
 2. faza erupcyjna przedfunkcyjna
 3. faza erupcyjna funkcyjna
 4. eksfoliacja