Egzamin - cholera wie który Flashcards Preview

Histofizjo - wszystko > Egzamin - cholera wie który > Flashcards

Flashcards in Egzamin - cholera wie który Deck (41)
Loading flashcards...
1

Który ząb przedtrzonowy może mieć 3 guzki?

Drugi przedtrzonowiec żuchwy

2

Która z powierzchni przednich zębów żuchwy jest powierzchnią twarzową (zwróconą na zewnątrz jamy ustnej):

a) policzkowa

b) mezjalna

c) żująca

d) wargowa

e) językowa

 

d) wargowa

3

Jaka struktura nie ogranicza dołku językowego siekacza centralnego

a) Cingulum

b) Listwa brzeżna dalsza

c) Listwa brzeżna bliższa

d) Brzeg sieczny

e) Szyjka

e) Szyjka

4

Pacjent ma próchnicę z zębem 42 w systemie FDI. W systemie uniwersalnym jest to ząb....

 

a) 26

5

W prawidłowym uzębieniu stałym liczba zębów wynosi:

a) 32

b) 28

c) 30

a) 32

6

Ile zębów trzonowych jest w całej jamie ustnej

a) 12

b) 6

c) 8

a) 12

 

7

Jak nazywają się guzki drugiego przedtrzonowca żuchwy (typ 3 guzkowy)

a) Policzkowy, językowy bliższy i językowy dalszy

b) Językowy, policzkowy bliższy, policzkowy dalszy

 

a) Policzkowy, językowy bliższy i językowy dalszy

8

Otwór ślepy to struktura charakterystyczna dla:

 

a) Powierzchni językowej drugiego siekacza bocznego szczęki

9

Jaki guzek występuje na pierwszym trzonowcu żuchwy, a nie występuje na drugim?

a. dalszy

b. bliższy

c. językowy bliższy

d.językowy dalszy

e. policzkowy dalszy

a. dalszy

 

10

Wybierz prawdziwy ciąg odnośnie warstw zęba rozwojowego w stadium dzownu patrząc od strony miazgi:

a) nabłonek zewnętrzny-narząd szkliwotwórczy - wartswa pośrednia - zębina - szkliwo 

b) Odontoblasty - Zębina - Szkliwo - Ameloblasty - Warstwa pośrednia - Komórki gwiezdziste - Nabłonek zewnętrzny/Narząd szkliwotwórczy

c) odontoblasty - szkliwo - zębina- ameloblasty - warstwa pośrednia - nabłonek zewnętrzny

b) Odontoblasty - Zębina - Szkliwo - Ameloblasty - Warstwa pośrednia - Komórki gwiezdziste - Nabłonek zewnętrzny/Narząd szkliwotwórczy

11

Z ilu płatów rozwojowych rozwija się powierzchnia wargowa siekaczy

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

b) 3

12

Co rozwija się z ektodermalnej listewki stomodeum

a) miazga narządu szkliwotwórczego

b) woreczek

c) brodawka

d) żadne z powyższych

a) miazga narządu szkliwotwórczego

13

Podniebienie miękkie - fałsz

a) Podśluzówka bogato unaczyniona

b) Pokrywa nabłonek wielowarstwowy płaski

c) W części nosogardzieli nabłonek wielowarstwowy płaski przechodzi w nabłonek wielorzędowy migawkowy

d) Zawiera brodawki

e) Najwrażliwsze na dotyk, temperaturę i coś jeszcze

d) Zawiera brodawki

14

Języczek - fałsz

a) Bierze udział w artykulacji głosu

b) Zawiera grudki chłonne

c) Fragment tkanki zwisający z podniebienia miękkiego (jakoś tak xd)

d) Pociąga podniebienie miękkie do tyłu

 

b) Zawiera grudki chłonne

 

15

Jakiś szajs (grudki albo coś takiego) w ozębnej to:

a) Paccinego

b) Merkla

c) Meissnera

d) Langerhansa

e) Cementniaki

e) Cementniaki

16

Szkliwo - zaznacz fałszywe:

a) 99% to zmineralizowana substancja międzykomórkowa

b) 1% to substancje organiczne

c) Najtwardsza tkanka organizmu

d) Utworzona z kryształów hydroksyapatytu

e) Stanowi główną masę zęba

e) Stanowi główną masę zęba

17

Co stanowi główną masę zęba:

a) Zębina

b) Szkliwo

c) Cement

d) Ozębna

e) Miazga

a) Zębina

 

18

 

Rysunek z zaznaczonym szkliwem, zębiną i miazgą - zaznacz fałsz:

a) Miazga (3) to jedyna tkanka unerwiona i unaczyniona (jest jeszcze ozębna)

b) 2 to zębina

c) Szkliwo (1) pokrywa koronę kliniczną korony

 

a) Miazga (3) to jedyna tkanka unerwiona i unaczyniona (jest jeszcze ozębna)

19

Korzeń powstaję wskutek indukcji przez:

a) Pochewkę korzenia (Hertwiga-Bruna)

b) Woreczek zębowy

a) Pochewkę korzenia (Hertwiga-Bruna)

 

20

Zdanie fałszywe:

a) U osób młodych korona kliniczna pokrywa się z koroną anatomiczną

b) U osób z chorobą przyzębia korona kliniczna jest krótsza od anatomicznej 

c) u dzieci z wyrzynającymi się zębami, korona kliniczna jest krótsza od anatomicznej

b) U osób z chorobą przyzębia korona kliniczna jest krótsza od anatomicznej (dłuższa, bo odsłonięta szyjka) 

21

Grzbietowa powierzchnia języka

a) Zbudowana z błony śluzowej, podśluzówki i warstwy mięśniowej

b) Pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim z cechami rogowacenia 

c) Zawiera migdałek językowy

 

C) zawiera migdałek językowy - 

w tylnej jego powierzchni

 

a- nie ma wszak podśluzówki

b) rogowaciejącym  a nie z cechami rogowacenia

22

Fałsz o śliniankach:

a) Podżuchwowa i podjęzykowa mogą uchodzić wspólnym przewodem

b) W stanie spoczynku 

no trudno powiedziec co i jak skoro brak odpowiedzi. 

A - owszem, mogą. Przewód Bartholina ślinianki podjęzykowej może łączy się z przewodem Whartona

 

Co do odp ze spoczynkiem - info

najwięcej śliny w stanie spoczynku produkuje podżuchowa

 

 

23

Ślina - stwierdzenie prawdziwe:

a) Ostateczna jest ubogosodowa i hiperosmotyczna

b) Pełni funkcję buforującą dzięki jonom Ca2+

c) Zawiera 35 białek

d) Wytwarzana przez przewody śródzrazikowe i międzyzrazikowe

e) Bierze udział w regeneracji nabłonka dzięki obecności czynników wzrostu

e) Bierze udział w regeneracji nabłonka dzięki obecności czynników wzrostu

24

Kiedy zaczynają powstawać zęby:

a) 6 tydzień życia płodowego

b) 10 tydzień płodowego

c) 8 tydzień życia płodowego

a) 6 tydzień życia płodowego

 

25

Co powstaje z ektomezenchymy:[nic z tego - źle spisane pytanie]

a) Odontoblasty

b) Osteoblasty

c) Woreczek

d) Brodawka

e) Wszystko

jakby co to raczej wszystko

 

wg schematu z Kmiecia z ektomezenchymy powstają woreczek i brodawka, z pierwszego następnie odontoblasty i fibroblasty a z drugiego cemento-, osteo- oraz fibroblasty - czyli pasuje odpowiedź że wszystko"

26

Uporządkuj chronologicznie stadia tworzenia zęba:

a) Listewka - Pączek - Czapeczka - Dzwon

b) pączek - czapeczka - dzwon - listewka

a) Listewka - Pączek - Czapeczka - Dzwon

27

Anastomozy tętniczo-żylne

a) Połączone naczyniami włosowatymi

b) Mogą być proste lub kręte/spiralne

b) Mogą być proste lub kręte/spiralne?

28

Przednia część języka (nie licząc brodawek okolonych) jest unerwiona przez:

a) Trzeci segment rdzenia kręgowego

b) Trójdzielny (V) z 1 luku gardłowego

c) Twarzowy (vii) z 2 luku gardłowego

d) Podjęzykowy (xii)

e) Językowo-gardłowy (ix) z 3 luku gardłowego

 

twarzowy - przednie 2-3 jęzora

językowo-gardłowy tylne 1-3 jęzora

poliki i reszta V3

 

 

 

[czucie somatyczne - nerw językowy od V3, czucie smaku - struna grzbietowa od VII)

29

Przyczep nabłonkowy stanowi część:

a) Dziąsła

b) Wargi

c) Policzka

a) Dziąsła

 

30

Coś o kubkach smakowych:

a) Rozpoznają smak nierozpuszczonego pokarmu

b) Mogą pełnić funkcję mechaniczną

c) Są to komórki zmysłowe

d) Smak słodki odczuwamy pod wpływem jonów Na+

e) Smak kwaśny odczuwamy pod wpływem jonów Ca2+?

 

c) Są to komórki zmysłowe