Egzamin 1 Flashcards Preview

Histofizjo - wszystko > Egzamin 1 > Flashcards

Flashcards in Egzamin 1 Deck (41)
Loading flashcards...
1

1. Który ząb przedtrzonowy może mieć 3 guzki? a) Drugi przedtrzonowiec żuchwy b) Pierwszy przedtrzonowiec szczęki c) Drugi przedtrzonowiec szczęki d) Pierwszy przedtrzonowiec żuchwy

a) Drugi przedtrzonowiec żuchwy

2

2. Która z powierzchni przednich zębów żuchwy jest powierzchnią twarzową (zwróconą na zewnątrz jamy ustnej): a) policzkowa b) mezjalna c) żująca d) wargowa e) językowa

d) wargowa

3

3. Jaka struktura nie ogranicza dołku językowego siekacza centralnego a) Cingulum b) Listwa brzeżna dalsza c) Listwa brzeżna bliższa d) Brzeg sieczny e) Szyjka

e) Szyjka

4

4. Pacjent ma próchnicę z zębem 42 w systemie FDI. W systemie uniwersalnym jest to ząb

a) 26

5

5. W prawidłowym uzębieniu stałym liczba zębów wynosi: a) 32 b) 28 c) 30

a) 32

6

6. Ile zębów trzonowych jest w całej jamie ustnej a) 12 b) 6 c) 8

a) 12

7

7. Jak nazywają się guzki drugiego przedtrzonowca żuchwy (typ 3 guzkowy) a) Policzkowy, językowy bliższy i językowy dalszy b) Językowy, policzkowy bliższy, policzkowy dalszy

a) Policzkowy, językowy bliższy i językowy dalszy

8

8. Otwór ślepy to struktura charakterystyczna dla: a) Powierzchni językowej drugiego siekacza bocznego szczęki b) Języczka c) tyłka Kim Kardashian-West South East North Rich Bitch d) rury wydechowej Bat-mobilu

a) Powierzchni językowej drugiego siekacza bocznego szczęki

9

9. Jaki guzek występuje na pierwszym trzonowcu żuchwy, a nie występuje na drugim? a. dalszy b. bliższy c. językowy bliższy d.językowy dalszy e. policzkowy dalszy

a. dalszy

10

10. Wybierz prawdziwy ciąg odnośnie warstw zęba rozwojowego w stadium dzownu patrząc od strony miazgi: a) Odontoblasty - Zębina - Szkliwo - Ameloblasty - Warstwa pośrednia - Komórki gwiezdziste - Nabłonek zewnętrzny/Narząd szkliwotwórczy b) Odontoblasty - Zębina - Warstwa pośrednia - Komórki gwiezdziste - Ameloblasty - Nabłonek zewnętrzny/Narząd szkliwotwórczy

a) Odontoblasty - Zębina - Szkliwo - Ameloblasty - Warstwa pośrednia - Komórki gwiezdziste - Nabłonek zewnętrzny/Narząd szkliwotwórczy

11

11. Z ilu płatów rozwojowych rozwija się powierzchnia wargowa siekaczy a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

b) 3

12

12. Co rozwija się z ektodermalnej listewki stomodeum a) miazga narządu szkliwotwórczego b) woreczek c) brodawka d) żadne z powyższych

a) miazga narządu szkliwotwórczego

13

13. Podniebienie miękkie - fałsz a) Podśluzówka bogato unaczyniona b) Pokrywa nabłonek wielowarstwowy płaski c) W części nosogardzieli nabłonek wielowarstwowy płaski przechodzi w nabłonek wielorzędowy migawkowy d) Zawiera brodawki e) Najwrażliwsze na dotyk, temperaturę i coś jeszcze

d) Zawiera brodawki

14

14. Języczek - fałsz a) Bierze udział w artykulacji głosu b) Zawiera grudki chłonne c) Fragment tkanki zwisający z podniebienia miękkiego d) Pociąga podniebienie miękkie do tyłu

b) Zawiera grudki chłonne

15

15. Jakiś szajs (grudki albo coś takiego) w ozębnej to:

a) Paccinego

b) Merkla

c) Meissnera

d) Langerhansa

e) Cementniaki

 

...

16

16. Szkliwo - zaznacz fałszywe: a) 99% to zmineralizowana substancja międzykomórkowa b) 1% to substancje organiczne c) Najtwardsza tkanka organizmu d) Utworzona z kryształów hydroksyapatytu e) Stanowi główną masę zęba

e) Stanowi główną masę zęba

17

17. Co stanowi główną masę zęba: a) Zębina b) Szkliwo c) Cement d) Ozębna e) Miazga

a) Zębina

18

18. Zaznacz fałsz: a) Miazga (3) to jedyna tkanka unerwiona i unaczyniona b) 2 to zębina c) Szkliwo (1) pokrywa koronę kliniczną korony

a) Miazga (3) to jedyna tkanka unerwiona i unaczyniona (jest jeszcze ozębna)

19

19. Korzeń powstaję wskutek indukcji przez:

a) Pochewkę korzenia (Hertwiga-Bruna)

b) Woreczek zębowy

 

a) Pochewkę korzenia (Hertwiga-Bruna)

20

20. Zdanie fałszywe:

a) U osób młodych korona kliniczna pokrywa się z koroną anatomiczną

b) U osób z chorobą przyzębia korona kliniczna jest krótsza od anatomicznej

c) U dzieci z wyrzynającymi się zębami korona kliniczna jest krótsza od anatomicznej

 

b) U osób z chorobą przyzębia korona kliniczna jest krótsza od anatomicznej (dłuższa, bo odsłonięta szyjka)

21

21. Grzbietowa powierzchnia języka

a) Zbudowana z błony śluzowej, podśluzówki i warstwy mięśniowej

b) Pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim z cechami rogowacenia

c) Zawiera migdałek językowy

 

 

b) Pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim z cechami rogowacenia [rogowaciejącym]

 

Inne nie:

a) Zbudowana z błony śluzowej, podśluzówki i warstwy mięśniowej [nope]

c) Zawiera migdałek językowy [tylna część grzbietowej powierzchni języka]

22

22. Fałsz o śliniankach:

a) Podżuchwowa i podjęzykowa mogą uchodzić wspólnym przewodem

b) W stanie spoczynku

 

...

23

23. Ślina - stwierdzenie prawdziwe:

a) Ostateczna jest ubogosodowa i hiperosmotyczna

b) Pełni funkcję buforującą dzięki jonom Ca2+

c) Zawiera 35 białek

d) Wytwarzana przez przewody śródzrazikowe i międzyzrazikowe

e) Bierze udział w regeneracji nabłonka dzięki obecności czynników wzrostu

 

e) Bierze udział w regeneracji nabłonka dzięki obecności czynników wzrostu

24

24. Kiedy zaczynają powstawać zęby:

a) 6 tydzień życia płodowego

b) 10 tydzień płodowego

c) 8 tydzień życia płodowego

 

a) 6 tydzień życia płodowego

25

25. Co powstaje z ektomezenchymy:[nic z tego - źle spisane pytanie]

a) Odontoblasty

b) Osteoblasty

c) Woreczek

d) Brodawka

e) Wszystko

 

...

26

26. Uporządkuj chronologicznie stadia tworzenia zęba:

a) Listewka - Pączek - Czapeczka - Dzwon

b) Pączek - Listewka - Czapeczka - Dzwon

c) Listewka - Czapeczka - Pączek - Dzwon

d) Pochewka - Donut - Kapelusz - Wiadro

a) Listewka - Pączek - Czapeczka - Dzwon

27

27. Anastomozy tętniczo-żylne

a) Połączone naczyniami włosowatymi

b) Mogą być proste lub kręte/spiralne

 

b) Mogą być proste lub kręte/spiralne

28

28. Przednia część języka (nie licząc brodawek okolonych) jest unerwiona przez:

a) Trzeci segment rdzenia kręgowego

b) Trójdzielny (V) z 1 luku gardłowego

c) Twarzowy (vii) z 2 luku gardłowego

d) Podjęzykowy (xii)

e) Językowo-gardłowy (ix) z 3 luku gardłowego

 

[czucie somatyczne - nerw językowy od V3, czucie smaku - struna grzbietowa od VII)

29

29. Przyczep nabłonkowy stanowi część:

a) Dziąsła

b) Wargi

c) Policzka

 

a) Dziąsła

 

 

30

30. Coś o kubkach smakowych:

a) Rozpoznają smak nierozpuszczonego pokarmu

b) Mogą pełnić funkcję mechaniczną

c) Są to komórki zmysłowe

d) Smak słodki odczuwamy pod wpływem jonów Na+

e) Smak kwaśny odczuwamy pod wpływem jonów Ca2+

 

c) Są to komórki zmysłowe