Test 1 Flashcards Preview

Histofizjo - wszystko > Test 1 > Flashcards

Flashcards in Test 1 Deck (26)
Loading flashcards...
1

1. które zęby mają dwa korzenie?

trzonowce żuchwy i pierwszy przedtrzonowiec szczęki

 

2

2. która powierzchnia zęba nr 8 kontaktuje się z zębem nr 9 (system uniwersalny)

 

odp. mezjalna ( bliższa)

 

3

3. część bliższa brzegu siecznego górnego kła jest:

 

odp. krótsza

 

4

4. zaznacz rysunek przedstawiający dolnego lewego kła (żuchwy)

 

5

5. z ilu płatów rozwojowych rozwijają się dwuguzkowe przedtrzonowce i zęby przednie

 

odp. (pow. wargowa z 3płatów; pow. językowa z płata rozwojowego) czyli razem z 4 płatów

 

6

6. który przedtrzonowiec ma 3 guzki?

 

odp. drugi przedtrzonowiec żuchwy

 

7

7. siekacz centralny górny różni się od siekacza bocznego górnego, czym?

 

- guzek siekacza centralnego bardziej rozwinięty, zlokalizowany nieznacznie w stronę dalszą od środka korony

8

8. który przedtrzonowiec ma najczęściej nie funkcyjny guzek językowy?

- pierwszy przedtrzonowiec żuchwy

na obrazku lewy

 

9

11. Jak nazywają się korzenie trzonowców szczęki?

podniebienny, policzkowy bliższy, policzkowy dalszy

 

10

12. Na którym guzku pierwszego trzonowca szczęki może znajdować się dodatkowy guzek Carabellego?

 

 

na powierzchni językowej guzka mezjalno-językowego (językowy bliższy)

11

13. Ile mamy trzonowców w jednym kwadrancie?

 

trzy

12

14.  zarys korony siekacza górnego centralnego od strony powierzchni wargowej jest bardziej wypukły od strony dalszej niż bliższej.

 

prawda czy fałsz?

prawda,  widać od str wargowej

13

15. główną masę zęba stanowi:

 

odp. zębina

 

14

Co to za ząb?

ozbacz brzeg sieczny, cingulum oraz listwy brzeżne

lewy centralny siekacz w szczęce

 

15

Co to za ząb?

Oznacz bruzdę centralną 

dół centralny

bruzdę językową

drugi trzonowiec żuchwy prawy

16

18. powierzchnia twarzowa (zewnątrz jamy ustnej) zębów przednich nazywa się:

 

odp. wargowa

 

17

19. powierzchnia wargowa kła górnego ma kształt:

 

odp. pięciokątny

 

18

z zadanek na zajęciach

Cechą charakterystyczną dla kłów żuchwy jest płaski (prosty) zarys powierzchni bliższej korony, w przeciwieństwie do wypukłego zarysu korony po stronie dalszej.

Prawda czy fałsz?

 

19

Czasami zdarza się, że dolny kieł ma rozdwojony korzeń.

Prawda czy fałsz?

prawda

cyt. " Odmianą kształtu kła żuchwy jest rozdwojenie korzenia, nie jest to odmienność rzadka."

20

Rozmiar cingulum jest większy w przypadku kła szczęki niż kła żuchwy

Prawda czy fałsz?

 

prawda

 

21

Korzeń kła szczęki jest dłuższy niż korzeń siekacza bocznego szczęki, a krótszy niż korzeń siekacza centralnego szczęki.

prawda czy fałsz

fałsz

korzen kła szczęki - 17 mm

korzeń siekacza bocznego  i centralnego - 13 mm

22

Stok mezjalny brzegu siecznego kła jest dłuższy niż stok dystalny

prawda czy fałsz?

fałsz

23

Dla którego z przedtrzonowców są charakterystyczne 3 guzki i bruzda językowa?

a) 1-go szczęki

b) 2-go szczęki

c) 1-go żuchwy

d) 2-go żuchwy

e) 1-go i 2-go żuchwy

d) 2-go żuchwy

24

Która z cech jest charakterystyczna wyłącznie dla pierwszego przedtrzonowca żuchwy?

a) dwa korzenie

b) bliższy stok guzka policzkowego dłuższy niż dalszy stok

c) bruzda językowa bliższa przechodząca w powierzchnię językową korony

d) guzek językowy i policzkowy podobnej wysokości

c) bruzda językowa bliższa przechodząca w powierzchnię językową korony

25

Która z cech dotyczy wszystkich przedtrzonowców?

a) dwa guzki na powierzchni żującej

b) bliższy stok guzka policzkowego jest zawsze krótszy niż stok dalszy

c) zawsze dwa doły na powierzchni żującej - bliższy i dalszy

d) językowe pochylenie korony

e) korona węższa w wymiarze bliższo-dalszym niż wargowo-językowym

 

e) korona węższa w wymiarze bliższo-dalszym niż wargowo-językowym

26

Określ który to ząb

Nazwij oznaczone struktury

Przedtrzonowiec dolny drugi, 

występuje w dwóch odmianach 

tutaj widoczna odmiana druga, częstość występowania 54,2 % 

charakteryzuje się występowaniem 3 guzków , a nie 2