Dyreværnssager (Overtrædelser og straf) Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Dyreværnssager (Overtrædelser og straf) > Flashcards

Flashcards in Dyreværnssager (Overtrædelser og straf) Deck (13):
1

Hvad er straffen for "uforsvarlig behandling af dyr"?

Bøde eller fængsel op til 1 år

2

Hvad er straffen for "grovere uforsvarlig behandling af dyr"?

Bøde eller fængsel på til 2 år

3

Hvad er straffen for "karakter af dyremishandling"?

Fængsel op til 2 år

4

Hvordan straffes dyrlæger, som ikke overholder deres anmelderpligt?

De straffes med bøde

5

Hvordan straffes dyrlægen, hvis et dyr, der benyttes i offentlig tjeneste eller erhverv, aflives uretmæssigt?

Fængelsstraf op til 2 år, hvis aflivningen er begået fortsætteligt, uanset om dyret er aflivet korrekt

6

Hvornår kan man blive frakendt retten til at have noget som helst med dyr at gøre?

Ved:
Mishandling
Grovere uforsvarlig behandling af dyr
Gentagen uforsvarlig behandling af dyr

7

Når man kan blive frakendt retten til at have noget som helst med dyr at gøre, hvad menes der så helt præcist?

Man mister retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr

8

Hvad betyder det, hvis man får en betinget frakendelse af retten til at omgås dyr?

Prøvetid på 3 år, hvor man i den periode ikke må overtræde dyreværnsloven svarende til omstændigheder for frakendelse

9

Hvad betyder det, hvis man får en ubetinget frakendelse af retten til at omgås dyr?

Man får en bøde eller op til 6 måneders fængsel

10

Hvem kan få frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr?

Vognmand, chauffør eller ledsager på transporten samt et selskab

11

Hvornår kan de få frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr?

Når de har overtrådt bestemmelserne om landevejstransport 3 gange inden for 3 år

12

Hvordan straffes man, hvis man har tilsyn til et barn under 15 år, som overtræder loven?
(3 ting)

Man straffes hvis:
- man er vidende om det
- man ikke har søgt at forhindre det
- det skyldes grov uagtsomhed

13

Hvad har Det Veterinære Sundhedsråd med dyreværnssager at gøre? (3 ting)

- De tager stilling til om sagen omhandler uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling

- Udtalelser om veterinære spørgsmål

- Må ikke tage stilling til om loven er overtrådt