Lovgivning om hunde og katte Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Lovgivning om hunde og katte > Flashcards

Flashcards in Lovgivning om hunde og katte Deck (25):
1

Hvor mange forbudte racer er der i Danmark?

13 racer

2

Hvad er formålet med hundeloven?

Regulere holdet af og omgangen med hunde, så de ikke er til gene for deres omgivelser.

3

Hvornår skal man mærke og registere sin hund?

Senest når den er 8 uger gammel

4

Hvornår skal hunden bære hundetegn?

Når den er 4 måneder gammel

5

Hvad skal der minimum stå på hundetegnet, for at det er lovligt?

Ejers navn og adresse

6

Hvornår skal hunde, der er indført i landet, mærkes og registreres?

Senest 4 uger efter indførsel

7

Hvor skal mikrochippen sidde?

Venstre side af halsen

8

Hvor skal en tatovering sidde?

Øret eller lysken

9

Hvor mange cifre består et chipnummer af?

15 cifre
(De første tre er landekode: 208 = DK)

10

Hvad betyder omvendt bevisbyrde?

Hvis man har mistanke om, om en hund er en ulovlig race, skal ejer kunne dokumentere, at hunden er en lovlig race

11

Hvornår kom der raceforbud i Danmark?

17. marts 2010

12

Hvad skal man være opmærksom på, hvis man har en hund af ulovlig race, som er født før d. 17. marts 2010?
(3 ting)

1. Ejer skal beholde hunden indtil den dør (må ikke skifte ejer)
2. Båndpligt (max. 2 meter) på offentlig vej
3. Skal have forsvarlig lukket mundkurv på, på offentlig vej

13

Hvad skal der ske, hvis en tæve af ulovlig race, får et kuld hvalpe efter d. 17. marts, 2010?

De skal aflives

14

Hvornår må politiet foranstalte aflivning af lovlige hunde?

- Hvis hunden har skambidt et andet dyr eller mennesker, og der bliver lagt sag an

- Hvis hunden er fundet og ejer ikke har givet sig til kende efter 3 dage

15

Hvilke hunde er fritaget for båndpligt?
(5 stk)

- Fører- og servicehunde
- Politiet og militærets hunde
- Hunde som led i tjenesten hos vildtkonsulenter, skovfogeder, skovriddere,
skovløbere, ansatte på Naturstyrelsens arealer
- Jagthunde i jagt eller regulering.
- Organiseret hundetræning på sportspladser og lign.

16

Gøende hunde kan være til stor gene. Hvad kan politiet gøre, hvis der klagers over en gøende hund?

- Ejer får pålæg om at holde hunden indelukket
- Hvis det ikke hjælper, skal hunden fjernes

17

Hvornår kom loven om, at hunde skal chippes, inden den er 8 uger gammel?

I 1993

18

Hvornår skal man have en tilladelse til erhvervsmæssigt opdræt af hunde?

Hvis man har tre eller flere hunde, der får hvalpe, eller 3 kuld eller derover om året

19

Hvor mange gange om året skal dyrlægen føre tilsyn med hundeopdræt?
Hvem skal betale dyrlægen?

Dyrlægen skal kontrollere besætningen minimum 4 gange årligt

Det skal fødevarerstyrelsen

20

Hvor meget tid skal man bruge dagligt på den enkelte hund i et erhvervsmæssigt opdræt?

15 minutter individuel opmærksom, udover den daglige pasning

21

Må nedskydning af katte finde sted?

Nej
Man må ikke længere skyde katte eller kaniner selv efter advarsler, med mindre de angriber andre husdyr eller mennesker på bopælen

22

Hvem må indfange herreløse katte med henblik på aflivning?

Det må dyrlægen, eller personer, som er instrueret i det

23

Hvem bestemmer om herreløse katte skal aflives?

Kommunen bestemmer

24

Hvad skal opfyldes ved lænkehunde?
(3 ting)

Hunden må ikke holdes bundet med stadighed

Lænken skal min. være 5 meter lang

Adgang til opholdsrum

25

Det er ulovligt at lade sin hund deltage i hundekampe.
Hvad med at afholde hundekampe?

Det er også forbudt