Transport af dyr Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Transport af dyr > Flashcards

Flashcards in Transport af dyr Deck (12):
1

Hvordan sikrer man sit kæledyr mod Vejr og vind når de kører i bil?

Bør aldrig efterlades i bilen
• Under kørsel i direkte sol bør der være gardiner eller andet skærmende
• Undgå middagskørsel i varme perioder

2

Hvordan sikrer man sit dyr mod køresyge eller angst for kørsel?

Forebyggelse ved antihistaminer
• Forebyggelse ved gradvis tilvænning til kørsel

3

Hvordan behandler man sit dyr omsorgsfuldt under kørsel?

Tilbydes vand
Tilbydes tissepauser
• Tilbydes lufteture

4

Må dyret være løs i bilen?

Ja. Ingen lov forbyder det.
I tilfælde af uheld, kan det blive et forsikringsspørgsmål om Skyld i færdselsuheld:
Forstyrre føreren
Komme under pedalerne

5

Må man lufte sin hund i snor fra bilen eller hesten?

Nej! § 88.stk. 2: Hunde må under færdsel på vej ikke føres i bånd fra
motordrevet køretøj, hestekøretøj eller af ridende.

6

Hvad siger Færdselsloven om dyr i bilen under kørsel?

§ 82 stk. 3:
Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom.
Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj.

7

Hvordan forebygger man skader på sit dyr ved sammenstød?

Gitter for bagagerum
Hundeseler a la sikkerhedssele
Bur
Placering af dyret i bilen

8

Hvad er den korrekte burstørrelse for et dyr?

Mulighed for at kunne stå oprejst.
Mulighed for at vende sig.
Ligge behageligt i en naturlig stilling.

9

Hvordan skal et bur være korrekt anbragt i bilen?

Katte og små hunde:
På gulvet foran bagsædet, på tværs af kørselsretning.

Større hunde:
I bur anbragt i bagagerummet på tværs af kørselsretningen, op mod bagsædet
Gerne med opsat gitter mellem bagagerum og bagsæde (godkendt mærke, korrekt fastgjort)
Seler på bagsædet fastspændt.

10

Hvad står IATA for og hvad laver de?

International Air Transport Association
International sammenslutning, der har tilslutning fra 93% af den globale flyindustri.
Verdensomspændende standard for transport af levende dyr ved flyselskaber
Godkendt af EU

11

Hvilke regler er der for burene når dyr skal flyves?

Burene:

Kunne stå oprejst i normal højde
Kunne vende sig uden besvær
Kunne ligge behageligt i en normal stilling
Der skal være tilstrækkeligt med lufthuller

Der kan være specifikke krav til burene alt efter land.

12

Hvor mange dyr kan fragtes i et bur der skal flyves og hvor gamle skal de være?

Tre dyr op til seks måneder, fra samme kuld, kan fragtes i samme bur
Eller to dyr af samme størrelse (op til 14 kg), forudsat de er vant til at være sammen.
(Anbefaling! Kun et dyr pr. bur)

Dyrene skal være
minimum 8 uger gamle