Ind- og udførsel af dyr Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Ind- og udførsel af dyr > Flashcards

Flashcards in Ind- og udførsel af dyr Deck (13):
1

Hvornår gælder Regler for udførsel af hund og kat og fritte fra DK?

Hvis man skal flytte til udlandet med sin hund eller kat.

• Hvis man skal sælge en hund eller kat til en person i udlandet og den nye ejer selv henter den.

• Hvis man skal på ferie med sin hund eller kat, have sit dyr parret eller til konkurrence med det i udlandet.

2

Hvornår gælder Reglerne for indførsel af hund og kat og fritte til DK?

Hvis man vil købe en hund eller kat fra et andet land.
• Hvis man skal flytte til Danmark med sin hund eller kat.
• Hvis man skal tilbage til Danmark med sin hund eller kat efter ferie mv.
• Hvis man skal på ferie i Danmark med sin hund eller kat eller rejse igennem Danmark (transit).

3

Hvilke regler gælder for at Rejse med kæledyr
i EU (generelt)?

Alle lande har forpligtiget sig til samme retningslinjer:
• Personledsagelse
• EU-pas
• ID-mærkning
• Rabiesvaccination

4

Hvilke regler for ID-mærkning ved rejse i EU trådte i kraft d. 13. Juni 2011?

Fra 3. juli 2011 gælder kun chip som ny gyldig ID-mærkning til rejse med kæledyr.
Er dyret mærket lovligt inden den dato gælder tatovering dog stadig, såfremt den er tydelig.

5

Definér krav om personledsagelse på rejse med dyr?

• Dyr og ejer på samme transportmiddel
• Ejer kan erstattes af en bemyndiget navngiven person, hvis ejer og dyr rejser inden for 5 dage (før eller efter hinanden)
• Denne person kan være
• Din ægtefælle/En ven
• En person ansat i et dyretransportfirma
• Husk bemyndigelsesattest (FVST hjemmeside)
• Selve transportfirmaet kan ikke være bemyndiget
• Formålet må IKKE være at sælge eller videregive dyret
• Lempede regler i visse situationer

6

Hvordan skal et pas til dyr se ud og hvad skal det indeholde?

Passet er et officielt certifikat, udformet som et pas.
• Kontrollere ID-mærkning
• Oplysninger om dyret
• Ejers navn og kontaktoplysninger
• Ejer er den person, der rejser med dyret
• Ejer skal underskrive
• Dyrlægens navn og kontaktoplysninger
• Dyrlægens stempel og underskrift
• Udfylde relevante afsnit i passet f.eks.
• Rabiesvaccination, dato, gyldig fra og gyldig til dato
• Rabies antistoftitreringstest
• Dyr, der skal til ikke listede lande
• Før dyret forlader EU

7

29. Dec 2014 kom der nyt kæledyrspas. Hvad er vigtigt omkring det?

Bemyndigede dyrlæger skal udstede det nye pas.
• Forsegling af dyrets ID-oplysninger med klar plastfolie
• Dyrlægens kontaktoplysninger
• Pas fra før er stadig gyldige, hvis de er gyldigt udstedt og vaccination er foretaget korrekt (vedligeholdt).
• Pasudsteder skal registrere og gemme i 3 år:
• Pasnr.
• Microchipnr. og placering samt dato for aflæsning/injektion
• Dyrets navn, art, race, køn, farve, fødselsdato, andre karakteristika
• Ejers navn og kontaktoplysninger
• Den danske version af passet må kun udstedes i DK til dyr, der befinder sig i DK.

8

Hvad skal man være opmærksom på ved Overførsel af oplysninger til pas fra certifikater mm?

Kun gyldige oplysninger fra gyldige dokumenter
• Vaccinationsattest af bemyndiget dyrlæge i DK
• Gyldig rabiesvaccination i EU selskabsdyrspas, hvor der ikke er plads til revaccination
• Tredjelandscertifikat, der som min. er påtegnet af en embedsdyrlæge
• Ikke-kommerciel flytning
• Import (kommerciel flytning)

9

Må man rette en fejl i passet?

Ja! Man må gerne rette fejl
• Følg instruksen for hvordan
• Vær omhyggelig med udfyldelsen af passet
• Det som står i passet gælder!

10

Hvornår skal Rabiesvaccination i EU generelt ske?

•ID-mærkning skal ske inden eller
samtidig med vaccination for at være
gyldig.
•Dyret skal være minimum 12 uger
gammel. Fra 29. dec. 2014.
•”Gyldig fra dato” i det nye pas, gælder
ikke boostere.

11

Hvad er ellers vigtigt vedr. Rabiesvaccination i EU generelt?

Basisvaccination skal være afsluttet 21 dage før rejse
må påbegyndes.
• F.eks. 2 vaccinationer med 3-4 ugers mellemrum fra 12 ugers alderen.
• Basisvaccination kan være 1 gang iflg. de tekniske
specifikationer.
• Revaccination, generelt (ellers følg producentens
vaccinationsprotokol):
•Hunde under et år ved basisvaccination: 1 år
(Rabisin)
•Hunde over et år: efter gældende gyldighedsperiode.

12

Hvilke krav er der ved Rejse med over fem kæledyr
(gælder både i EU og udefra)?

• Ved rejse med over fem dyr (selskabsdyr) skal disse tilses af dyrlæge
indenfor 48 timer før afrejse.
• Krav om TRACES certifikat
• Skal udfyldes af embedsdyrlæge senest 24 timer efter dyrlægens undersøgelse.
• Gyldighedsperiode 4 mdr.
• Rabiesvaccinen skal også være gyldig i perioden
• Dyreejer + bopæl skal registreres i TRACES.

13

Hvilke 3 områder er undtaget for TRACES krav pr. 29. dec. 2014: ikke-kommercielle flytninger med dokumentation ved rejse med over fem kæledyr ?

Udstilling/show
Konkurrence
Sport