Organisationer og deres forkortelser Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Organisationer og deres forkortelser > Flashcards

Flashcards in Organisationer og deres forkortelser Deck (20):
1

Hvad står DDD for?

Den Danske Dyrlægeforening

2

Hvad står DDA for?

Danske Dyrlægevirksomheders Arbejdsgiverforening

3

Hvad står ADO for?

Ansatte Dyrlægers Organisation

4

Hvad står FVE for?

Federation of Veterinarians of
Europe

5

Hvad står IVNTA for?

International Veterinary Nurses and Technicians
Association

6

Hvad står BVNA for?

British Veterinary Nurses Association (ældste VSP organisation i Verden - opstået i 1965)

7

Hvad står VETNNET for?

Veterinary European Transnational Nursing Network of
Education and Training
(Netværk for Europæiske Veterinærsygeplejeskeuddannelser)

8

Hvad står UEVP for?

Union of European Veterinary Practitioners
(Europæiske praktiserende dyrlægers forening)

9

Hvad står VNCA for?

Veterinary Nurses Council of Australia

10

Hvad står VSPnet for?

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

11

Er Foreningen af Veterinærsygeplejersker i Danmark en interesseorganisation eller en fagforening?

Interesseorganisation.

12

Hvad hedder den norske Veterinærsygeplejeske fagforening?

Fagforbundet Norge.

13

Hvad står BSAVA for?

British Small Animal Veterinary Association.

14

Hvad står FHKS for?

Faggruppe Hund, Kat og Smådyr.

15

Hvad står DSVO for?

Dansk Selskab for Veterinær Ophtalmologi. (Øjensygdomme)

16

Hvad står WSAVA for?

World Small Animal Veterinary Association (Verdens Smådyrlægers forening).

17

Hvad står DSKVE for?

Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi. (Adfærds problemer hos Hund og Kat).

18

Hvad står FH for?

Faggruppe Hest.

19

Hvad står DNV for?

Den Norske Veterinærforening.

20

Hvilke dyreværnsorganisationer har vi i Danmark?
(6 stk)

Kattens Værn
Inges Kattehjem
Dyreværnet
Dyrenes Beskyttelse
Dansk Dyreværn
(Dyrefondet)