Lægemiddellovgivning Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Lægemiddellovgivning > Flashcards

Flashcards in Lægemiddellovgivning Deck (31):
1

Hvem må ordinerer receptpligtig medicin?

Det er kun dyrlægen

2

Hvad skelner lægemiddellovgivningen mellem?

Produktionsdyr:
- Fødevareproducerende dyr
- Pelsdyr

Selskabsdyr

3

Hvad forstås ved ordineringperiode?

Det antal dage, hvortil dyrlægen må ordinere medicin?

4

Hvad forstås ved behandlingsperiode?

Det nøjagtige antal dage indenfor ordineringperioden, som dyrene skal behandles for den diagnostiske sygdom

5

Hvad er kaskadereglen?

Hvis dyrlægen har brug for et specielt lægemiddel til et dyr, men det ikke findes til den dyreart, må man gerne undersøge, om der findes et andet godkendt lægemiddel til samme dyreart eller anden dyreart, men samme sygdom

Hvis det ikke eksistere, må dyrlægen undersøge om man må anvende et humant lægemiddel

Hvis der endnu ikke findes et veterinært- eller humant lægemiddel, må man anvende magistrelle lægemidler

6

Hvad er magistrelle lægemidler?

Dyrlægen/lægen får apotekerne til at lave et lægemiddel efter opskrift (Det sker meget sjældent!)

7

Hvordan kan man undgå resistens?
2 ting

Bruge tilstrækkelige doser antibiotika
Behandle i tilstrækkelig lang tid

8

Hvornår må dyrlægen udlevere og ordinere medicin?

Når dyrlægen selv har diagnosticeret patienten

9

Hvad skal dyrlægen undersøge inden udlevering og ordinering af medicin?
3 ting

Klinisk undersøgelse af patient

Undersøgelse af materiale fra patienten

Gennemgang af sygdommens symptomer og forløb med ejer, hvis dyrlæge har kendskab til dyr/besætning

10

Hvad er reglerne ang. ompakning af lægemidler?

Det er ulovligt
F.eks.: Man må ikke kun give 3 stk. piller fra en 20 stk. pakke, og lægge dem i en lille pilleæske med label på.

F.eks.:
Man må gerne give 2 stk. piller fra en 20 stk. pakning, hvis de 2 stk. piller bliver lagt over i en anden tom æske præcis magen til den oprindelige æske

11

Forklar Udleveringsgruppe A

Lægemidlet må kun udleveres én gang efter samme recept, med mindre udlevering sker i flere mindre portioner

AP: Anvendes til smådyr
APK: Anvendes til smådyr og produktionsdyr

12

Forklar Udleveringsgruppe B

Lægemidlet må kun udleveres én gang, med mindre det er angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilket tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted

BP: Anvendes til smådyr
BPK: Anvendes til smådyr og produktionsdyr

13

Forklar Udleveringsgruppe H

Ikke receptpligtige lægemidler (håndkøbsmedicin) der forhandles til forbrugeren fra apotekerne

V-mærkede midler er ikke receptpligtige lægemidler til veterinært brug, der må forhandles til forbrugeren uden om apoteket. Forhandleren skal dog være godkendt til salg af disse.

14

Hvordan defineres en bivirkning?

Uhensigtsmæssig reaktion ved normal dosering

15

Hvor skal medicinrester, sprøjter og kanyler afleveres henne?

Apoteket eller anden aftale ved erhvervsmæssig brug

16

Hvad forstås ved tilbageholdelsestid

Den tid, man skal holde et dyr eller dets produkt (mælk, honning osv.), tilbage for konsum pga. antibiotika

17

Hvor skal lægemidler indgives til svin, får og geder, kvæg og heste ifølge bekendtgørelsen?

Svin: Bag øret
Får og geder: Midt på halsen
Kvæg: Midt på halsen eller umiddelbart foran boven
Hest: Midt på halsen eller i bringen

18

Hvad forstås ved ordet dyrlægegerning (dyrlægeloven)?

At tage dyr under behandling under anvendelse af lægemidler, der efter apotekerlovgivningen kun må udleveres mod recept

19

Hvilke dyr tilhører kategorien 'Fødevareproducerende dyr' i lovens forstand?

Kvæg, svin, får, geder, dyr af hestefamilien, opdrættede hjortedyr og fjervildt, strudsefugle, kaniner, fjerkræ, herunder duer, akvakulturdyr (fiskeopdræt), honningbier og andre dyr, hvis kød eller produkter er bestemt til konsum.

20

Må "Fru Hansen", som lige kommer forbi klinikken, få udleveret antibiotika til sin kat med hævet bagben?

Nej!

21

Hvordan skal lægemidler opbevares på klinikken?
(4 ting)

Lægemidler til dyr skal opbevares under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende

Lægemidlet og yderemballagen opbevares samlet.

Lægemidlet skal være på klinikken!

Etiketten må ikke ødelægges eller fjernes

22

Hvad forstås ved et pelsdyr?

Et produktionsdyr, hvor man bruger pelsen

23

Hvad er et lægemiddel?

Det er et middel til at
- Behandle sygdom
- Forebygge sygdom
- Genoprette
- Ændre eller påvirke fysiologiske funktioner

24

Hvad er et euforiserende lægemiddel?

Lægemiddel med afhængighedsskabende effekt ("Rusmidler", der virker beroligende og opkvikkende)
F.eks. morfin

25

Hvilke koder skal der på en recept, som er udskrevet til fravænningsgrise m. lungebetændelse?

15, 56, 13
(Art, alder, sygdom)

26

Er det lovligt at anvende homeopatisk medicin i smådyrspraksis?

Ja, det er kun dyrlægen, der kan ordinere det. Det er ikke så tit, det sker i Danmark.

27

Hvad forstås ved homeopatisk behandling?

Alternativ behandling, som går ud på at fortynde stoffer hele tiden, så man til sidst ikke kan måle nogen koncentration mere

28

Må der anvendes lægemidler, som kan få produktionsdyr til at vokse hurtigere?

Nej, i.f. BEK 1533 §11

29

Hvad siger lovgivningen om misbrug af medicin?

Hvis dyrlægen ordinere til eget eller andres forbrug, uden veterinærfaglig årsag, kan man få frataget sin autorisation

30

Skal en praktiserende dyrlæge altid yde fødselshjælp til et dyr, selvom ejer er dårlig betaler?

§9 i Dyreværnsloven:
Dyrlægen skal altid hjælpe på én eller anden måde, med mindre dyrlægen selv har gyldigt forfald (er forhindret i at hjælpe pga. sygdom, brækket ben mm.)

Dyrlægen må derfor gerne anbefale aflivning i stedet for operation, hvis ejer ikke kan betale, men de må ikke afvise behandling

31

I hvilke tilfælde må man selv behandle sine heste med udleveret medicin?

Hvis hestene lever i zoo, dyreparker osv. eller hvis den er udelukket fra konsum.

Hvis den ikke er udelukket fra konsum, skal man taget et kursus i, hvordan man indgiver lægemidler