Forsikringer Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Forsikringer > Flashcards

Flashcards in Forsikringer Deck (15):
1

Hvilke forsikringer skal en dyrlægepraksis have til sine medarbejdere?
(3 stk.)

Arbejdsskadeforsikring
Erhvervsansvarsforsikring
Offentlige sygedagpengeforsikring

2

Hvad omhandler en arbejdsskadeforsikring?
(Nævn mindst 3 ting)

1. Omhandler personskader forårsaget af arbejdet i arbejdstiden
2. Den er lovpligtig, at have som praksis
3. Betaling af udgifter til sygebehandling,
genoptræning og hjælpemidler
4. Erstatning af tab af erhvervsevne
5. Godtgørelse for varigt mén
6. Overgangsbeløb ved dødsfald
7. Erstatning for tab af forsørger
8. Godtgørelse til efterladte

3

Forklar erhvervsansvarsforsikring
(2 ting)

1. Ikke lovpligtig
2. Bruges ved skader på andre mennesker, dyr og ting, som er påført af erhvervsdrivende og deres medarbejdere i forbindelse med virksomhedens arbejde

4

Hvad sikrer en sygedagpengeforsikring?
(Denne forsikring er ikke lovpligtig)

Sikrer arbejdsgiveren mod økonomisk tab ved ansattes sygdom

5

Hvilke 6 forskellige forsikringer kan man få til hest?
(Nævn gerne min. 3 af dem)

1) Ansvarsforsikring af løsgående heste
2) Livsforsikring
a) almindelig
b) begrænset
3) Uanvendelighedsforsikring
4) Foster-Føl forsikring
5) Avlsuanvendelighedsforsikring for kårede hingste
6) Sygeforsikring

6

Hvilken forsikring er lovpligtig til hest?

Ansvarsforsikring af løsgående heste (undtaget dem, der holdes af det offentlige)

7

Hvad vil det sige, når man har objektivt ansvar og culpa ansvar?

Objektivt ansvar: Dvs. hesteejeren har ansvaret uanset påvisning af skyld

Culpa ansvar: Dvs. skyld skal påvises, enten med forsæt eller uagtsomt ellers ses det som hændeligt uheld

8

Hvilke livsforsikringer kan man få til hest? (2 stk)

Almindelig livsforsikring
Begrænset livsforsikring

9

Hvad forstås ved begrænset livsforsikring?

Giver ikke ret til erstatning, hvis dyret aflives i henhold til dyreværnsloven grundet kronisk halthedslidelser

10

Hvilke forsikringer kan man få til hund?

1. Ansvarsforsikring
2. Udvidet ansvarsforsikring
3. Livsforsikring
4. Sygeforsikring
5. Anvendelighedsforsikring
6. Andre typer forsikring…

11

Hvornår kan hunde undtages den lovpligtige ansvarsforsikring? (2 ting)

Hvalpe under 4 måneder, der stadig er hos moderdyret

Hunde ejet af det offentlige

12

Hvordan gælder forsikringsloven hos kat?

Det er ikke lovpligtigt at forsikre sin kat

13

Hvad dækker en livsforsikring til hund?

• Hvis hunden dør
• Aflivning ifølge dyrlægeerklæring pga. sygdom
• Hunden er bortkommet
• Indtil hunden når en vis alder

14

Hvad dækker en udvidet ansvarsforsikring, som en alm. ansvarsforsikring ikke gør?
(4 ting)

- Udstilling
- Konkurrence
- Træning
- Figurantarbejde (polititræning)

15

Hvad dækker en ansvarsforsikring til hund ikke?

- Ens egen ejendom herunder andres lånte, lejede eller opmagasinerede ting

- Egne familiemedlemmer

- ”Besidderen” af hunden og besidderens ejendele