Eksamen Flashcards Preview

Russisk > Eksamen > Flashcards

Flashcards in Eksamen Deck (3):
1

gå bak, følge i sporene

слЕдовать /послЕдовать за кем

2

følge med (på en utvikling, overvåke (noen))

следИть за кем/чем

3

å avbryte

перебИть