Uke 20 Flashcards Preview

Russisk > Uke 20 > Flashcards

Flashcards in Uke 20 Deck (30):
1

Avhøre

Допрашивать / допросить

2

Lokal

Местный

3

Beskylde

Обвинять / обвинить

4

Det å nøre opp under, vekke

Разжигание

5

Hat

Ненависть (она)

6

Ifølge

Согласно (чему)

7

Undersøkelse, etterforskning

Исследование

8

Tegn

Признак

9

Erklære, meddele

Заявлять / заявИть

ЗаявлЮ, заЯвишь, заЯвят

10

Grunnlag

Основание (чего)

11

Vedta, beslutte

Постанавливать / постановить

12

Husundersøkelse, ransakelse

Обыск

13

Menneskerettighetsforkjemper

Правозащитник

14

Bringe, frakte, levere

Доставлять / доставить

15

Samfunns-

Общественный

16

Innkalling, verneplikt

Призыв

17

Å mistenke

Подозревать

18

Igjen, på ny

Вновь

19

Tilnærming, det å nærme seg

Приближение

20

Rom, (luft)

Пространство

21

Oppdaget

Замеченный

22

Anse, betrakte

Рассматривать / рассмотреть

23

Skip

Судно (мн: судА)

24

I egenskap av; som

в качестве

25

Trussel

Угроза

26

Opplysninger, data

Данные

27

Rakettfartøy, rakettbærende fly

РакетонОсец

28

Drift, bruk

Эксплуатация

29

Regnes for å være

Считаться (чем)

30

Fatte mistanke

ЗаподОзривать / заподОзрить

В чем