Exercitium 13 Flashcards Preview

Tirocinium Latinum > Exercitium 13 > Flashcards

Flashcards in Exercitium 13 Deck (51):
1

Aegra / Aegra / Aegrum

Ziek

2

Dexter / Dextra / Dextrum

Rechts / Rechter-

3

Niger / Nigra / Nigrum

Zwart

4

Piger / Pigra / Pigrum

Traag / Lui

5

Pulcher / Pulchra / Pulchrum

Mooi

6

Ruber / Rubra / Rubrum

Rood

7

Sacer / Sacra / Sacrum

Heilig

8

Sinister / Sinistra / Sinistrum

Links / Linker-

9

Asper /-a /-um

Ruw

10

Liber /-a /-um

Vrij

11

Miser /-a /-um

Ongelukkig / Ellendig

12

Tener /-a /-um

Teer / Zacht

13

Adversarius

Tegenstander

14

Animus

Geest / Moed

15

In animo habere

Van plan zijn

16

Cavere + acc.

Oppassen voor

17

Cibus

Voedsel

18

Condicio /-onis

Voorwaarde / Toestand

19

Epistula

Brief

20

Insidiae (pl. t.)

Hinderlaag

21

Mox

Spoedig

22

Navis /-is

Schip

23

Sanāre

Genezen

24

Vulnis /-eris

Wond

25

Acclamāre + dat.

Toejuichen

26

Condemnāre

Veroordelen

27

Crudelitas /-atis

Wreedheid

28

Delectāre

Vermaken

29

Demum

Pas / Eerst

30

Igitur

Derhalve / Dus

31

Ita

Zo

32

Tum

Toen

33

Voluntarius

Vrijwillig(-er)

34

Aequus

Gelijk / Billijk

35

Clades /-is

Nederlaag

36

Columna

Zuil

37

Corona

Krans

38

Fulmen /-inis

Bliksem

39

Iustitia

Rechtvaardigheid

40

Magnificus

Prachtig

41

Monēre

Vermanen / Waarschuwen

42

Possidēre

Bezitten

43

Regia

Paleis

44

Severitas /-atis

Strengheid

45

Severus

Streng

46

Simulacrum

Beeld

47

Taurus

Stier

48

Visitāre

Bezoeken

49

Humanitas /-atis

Menselijkheid

50

Sus / Suis

Varken / Zwijn

51

Ovis / Ovis

Schaap