Exercitium 4 Flashcards Preview

Tirocinium Latinum > Exercitium 4 > Flashcards

Flashcards in Exercitium 4 Deck (39):
1

Calor

Warmte

2

Causa

Reden / Oorzaak

3

Fluvius

Stroom / Rivier

4

Graecus

Griek

5

Hodie

Vandaag / Heden

6

Iam

Als / Reeds

7

Ignorāre

Niet kennen

8

Incola

Inwoner

9

Invenīre

Vinden

10

Laetitia

Blijdschap

11

Licet

Het is geoorloofd

12

Maerēre

Betreuren

13

Morbus

Ziekte

14

Numerus

Getal / Aantal

15

Ornāre

Versieren

16

Pastor

Herder

17

Praeda

Buit

18

Puella

Meisje

19

Semper

Altijd

20

Stare

Staan

21

Subito

Plotseling

22

Temptāre

Proberen

23

Umbra

Schaduw

24

Uxor

Vrouw / Echtgenote

25

Villa

Landhuis

26

Audacia

Durf / Stoutmoedigheid

27

Confirmāre

Versterken / Bemoedigen

28

Copiae (pl. t.)

Troepen

29

Cum (voegwoord)

Wanneer

30

Gallia

Gallië

31

Gallus

Galliër

32

Imperator

Opperbevelhebber

33

Interdum

Soms

34

Ira

Toorn / Woede

35

Numquam

Nooit

36

Plerumque

Meestal

37

Tandem

Eindelijk

38

Trepidāre

Angstig zijn

39

Arbor

Boom