Exercitium 14 Flashcards Preview

Tirocinium Latinum > Exercitium 14 > Flashcards

Flashcards in Exercitium 14 Deck (32)
Loading flashcards...
1

Fons /- ntis

Bron

2

Mons /- ntis

Berg

3

Pons /- ntis

Brug

4

Finis /- is

Grens / Einde

5

Ignis /- is

Vuur

6

Pes /- dis

Voet

7

Advenīre

Aankomen

8

Auxilia (pl. t.)

Hulptroepen

9

Cras

Morgen

10

Durus

Hard

11

Egregius

Uitstekend

12

Fortitudo /-inis

Dapperheid

13

Heri

Gisteren

14

Idoneus

Geschikt

15

Illustrāre

Verlichten

16

Laus /- dis

Lof

17

Luna

Maan

18

Lux /- cis

Licht

19

Magis

Meer

20

Manēre

Blijven

21

Munīre

Versterken

22

Nisi

Als niet / Tenzij

23

Nunc

Nu

24

Obscurus

Donker

25

Occasio /- onis

Gelegenheid

26

Priusquam

Voordat

27

Recusāre

Weigeren

28

Scire

Weten / Kennen

29

Servīre + dat.

Dienen aan

30

Timor /-oris

Vrees