Exercitium 19 Flashcards Preview

Tirocinium Latinum > Exercitium 19 > Flashcards

Flashcards in Exercitium 19 Deck (58):
1

Cessāre

Ophouden

2

Cito

Snel

3

Colonia

Kolonie / Volksplanting

4

Extra + acc.

Buiten

5

Imperium

Bevek / Heerschappij / Rijk

6

Mare, maris

Zee

7

Mare Mediterraneum

Middellandse Zee

8

Nubes, nubis

Wolk

9

Obscurāre

Verduisteren

10

Periculosus

Gevaarlijk

11

Reliquae (pl. t.)

Overblijfselen / Resten

12

Significāre

Aanduiden / Betekenen

13

Unda

Golf

14

Ventus

Wind

15

Animal, animalis

Levend wezen / Dier

16

Moenia (pl.t.)

Stadsmuren

17

Adversus

Tegen gekant / Ongunstig

18

Ars, artis

Vak / Ambacht
Kunst
Wetenschap

19

Colere

Bebouwen / Verzorgen / Vereren

20

Creāre

Scheppen / Kiezen / Benoemen

21

Difficultas, -atis

Moeilijkheid

22

Gens, gentis

(Volks)stam

23

Notus

Bekend

24

Ops, opis

Hulp

25

Pauperitas, -atis

Armoede

26

Quomodo

Hoe

27

Superāre

Te boven komen
Overwinnen

28

Vincere

Overwinnen

29

Vivere

Leven

30

Adhibēre

Aanwenden

31

Natura

Natuur

32

Oratio

Redevoering

33

Orator

Redenaar

34

Secundus

Tweede
Gunstig

35

Ala

Vleugel

36

Aquila

Adelaar

37

Aquilifer,-feri

Vaandrig

38

Argenteus

Zilveren

39

Centurio,-onis

Honderdman

40

Denuo

Opnieuw
Weer

41

Fames, -is

Honger

42

Hiberna (pl.t.)

Winterkwartier

43

Honorāre

Eren

44

Insignis

Opvallend
Buitengewoon

45

Iubēre

Bevelen

46

Legionarius

Legioensoldaat

47

Lorica

Pantser / Harnas

48

Mane

's Ochtends vroeg

49

Pilum

Zware speer

50

Quies, -etis

Rust

51

Sagittarius

Boogschutter

52

Tiro

Recruut

53

Titulus

Titel / Opschrift

54

Turbāre

In verwarring brengen
Verstoren

55

Vallum

Wal

56

Veteranus

Veteraan

57

Armatura

Bewapening

58

Funditor

Slingeraar