Exercitium 2 Flashcards Preview

Tirocinium Latinum > Exercitium 2 > Flashcards

Flashcards in Exercitium 2 Deck (40)
Loading flashcards...
1

Audīre

Horen / Luisteren

2

Captivus

Krijgsgevangene

3

Delēre

Vernielen

4

Divitiae (pl. t.)

Rijkdom

5

Enavigare

Uitvaren

6

Equus

Paard

7

Exspectāre

Afwachten / Verwachten

8

Exsultāre

Juichen

9

Fugāre

Verjagen

10

Gladius

Zwaard

11

Ideo

Daarom

12

Inimicus

Vijand

13

Insula

Eiland

14

Liberāre

Bevrijden

15

Nauta

Zeeman

16

Necāre

Doden

17

Oculus

Oog

18

Pirata

Zeerover

19

Quare

Waarom

20

Romanus

Romein

21

Socius

Bondgenoot / Makker

22

Timēre

Vrezen / Bang zijn voor

23

Victor

Overwinnaar

24

Vita

Leven

25

Cena

Maaltijd

26

Dominus

Heer / Meester

27

Enim

Want / Immers

28

Gaudēre

Zich verheugen / Blij zijn

29

Intrāre

Binnengaan /-komen

30

Laudāre

Prijzen