Exercitium 12 Flashcards Preview

Tirocinium Latinum > Exercitium 12 > Flashcards

Flashcards in Exercitium 12 Deck (59):
1

Aeternus

Eeuwig

2

Altus

Hoog / Diep

3

Antiquus

Oud

4

Bonus

Goed

5

Carus

Lief / Dierbaar

6

Clarus

Helder / Beroemd

7

Cuncti (pl. t.)

Allen

8

Gratus

Aangenaam / Dankbaar

9

Iustus

Rechtvaardig

10

Laetus

Blij

11

Longus

Lang

12

Magnus

Groot

13

Malus

Slecht

14

Multus

Veel

15

Necessarius

Noodzakelijk

16

Novus

Nieuw

17

Parvus

Klein

18

Pauci (pl. t.)

Weinigen

19

Romanus

Romeins

20

Primus

Eerste

21

Secundus

Tweede

22

Tertius

Derde

23

Quartus

Vierde

24

Quintus

Vijfde

25

Sextus

Zesde

26

Septimus

Zevende

27

Octavus

Achtste

28

Nonus

Negende

29

Decimus

Tiende

30

Alius

Ander

31

Campus

Veld

32

Certāmen /-inis

Wedstrijd

33

Civis /-is

Burger

34

Collis /-is

Heuvel

35

Convenīre

Samenkomen / Bijeenkomen

36

Convocāre

Samenroepen

37

Deliberāre

Beraadslagen

38

Exercēre

Oefenen

39

Finis /-is

Grens / Einde / Gebied (plur.)

40

Gladiator /-oris

Zwaardvechter

41

Gladiatorius

Gladiator- / van de gladiatoren

42

Hic

Hier

43

Huc

Hierheen

44

Incendium

Brand

45

Lingua

Tong / Taal

46

Locus

Plaats

47

Medius

Middelste / Midden

48

Medius locus

Middelpunt / Centrum

49

Murus

Muur

50

Postea

Later

51

Publicus

Algemeen

52

Quamquam

Hoewel / Ofschoon

53

Reaedificāre

Herbouwen

54

Senator /-oris

Senator

55

Spectāre

Bekijken

56

Superesse

Over zijn

57

Tiberis /-is

Tiber

58

Angulus

Hoek

59

Sacer / Sacra / Sacrum

Heilig