Fö 3 (robust design) Flashcards Preview

Maskinkonstruktion > Fö 3 (robust design) > Flashcards

Flashcards in Fö 3 (robust design) Deck (26):
1

vad kan man göra för att minska variation i tidigt skede?

- flytta infästningspunkter, ("ändra stöd")

2

Vad menas med robust system?

system som är okänsligt mot variation

3

vad kan man göra för att minska variation i sent skede?

Ändast ändra input

4

vad styr variationen?

1. toleranser
2. positioneringssystem

5

vad menas med positioneringssystem (3-2-1 systemet)?

1. vi låser 6 frihetsgrader

6

hur många punkter kan man ha kontakt i en stel yta?

3 punkter

7

vart hamnar de tre punkterna på den stela ytan?

Man kan inte veta exakt vart punkterna är, men de kommer att vara vid den högsta punkterna på ytan, vilket kommer att variera.

8

Hur kan man räkna på variationen av de tre punkterna?

Bygger in tre "halvsfärer" så att man vet vart dom är

9

Hur vill man ha sina punkter?

1. långt isär --> helst i hörnen.
2. väl definierade

10

hur många punkter kan man ha om objekt är lutad mot vägg?

2 punkter (+3)

11

vad menas med ickefyllda trianglar (se PP)

Stödpunkt

12

vad är cp?

1. godhetstal
2. säkerhetsfaktor

13

Vilka är de olika "gränsvärdena" på cpk?

1. cp=99,73
--> dålig kvalitet
2. cp=99,994
--> normal kvalitet
3. cp=99.999999998%
--> god kvalitet

14

vad är cpk?

för ickecentrerade fördelningar

15

tolerans?

det vi vill ha

16

variation

det vi får av processen

17

hur många punkter får man om den lutas mot 2 väggar?

1 punkt (mot den sista väggen)

18

toleransanalys?

1. worst case
--> adderar toleransen på ingående bitar
--> risk: liten risk att alla ingående komponenterna har max tol.
2. Root sum square
--> sqrt(x1^2+xn^2)
--> risk: hamnar utanför toleranserna

19

Svårigheter med standard toleransanalys?

svårt att fånga 3D effekterna (rotation)

20

variation simulering

1. Tillverkningsvariationer pga materialparametrar osv..
2. variation på subassembly nivå
3. variation på produktnivå

21

Monte carlo simulering

1. 1000 iterationer
2. titta på 6 std
3. titta min och max

22

Vad menas med 6 std

6 sigma, mått på variationen

23

vad kan man göra när man har för stor tolerans?

1. ändra infästningspunkter
--> sprida ut infästningspunkterna (skall efterlikna ett plan)
2. När vi gjort konstruktionen så robust vi kan kan vi snäva ner våra toleranser
--> bidragsanalys/analyze contribution, ger lista med vilken komponents tolerans som påverkar mest, ändra den toleransen.

24

hur räknar man med stel-analkys?

1. 6 DOF
2. 3-2-1 systemet
3. rotationer/translationer

25

Hur räknar man med icke-stel analys?

1. överbestämd
2. N-M-O systemet
3. böjning
4. icke-linjära

26

tillämpningar av simulering? monte carlo?

1. fordonsindustrin
2. flygindustrin
3. byggindustrin