Fö 4 (DFA) Flashcards Preview

Maskinkonstruktion > Fö 4 (DFA) > Flashcards

Flashcards in Fö 4 (DFA) Deck (10):
1

Vad innebär SMED?

Single-minute exchange of die
--> En lean-metod för att minska avfall vid tillverkning
flytta ut så mycket arbete som möjligt från själva "line-stoppet"

2

vilka olika slags FMEA används vanligen?

D-FMEA (design FMEA)
P-FMEA (production FMEA)

3

Vad är FMEA?

Feleffektsanalys
--> systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

4

Produktlivscykeln?

1. design
2. tillverkning
3. montering
4. distribution/logistik
5. användning/service
6. Retirement

5

DSX (design for X)

DFM- design for manufacturing
DFS - design for service
DFR - Design for recycling
osv....
DFF - design for fabrication
DFA - design for assembly
DFT - design for test
DFA^2 - design for specific automotive assembly
osv...

6

vad är DFA?

- Design för kostnadseffektiv och pålitlig tillverkning för kundtillfredställelse.
- ...
- ...

7

Fördelar med DFA?

1. färre artiklar
--> lägre materialkostnad
--> färre delar att designa
--> färre underleverantörer
--> mindre inköp
--> förenklad logistik
--> mindre lagerplats

2. Förenklad montering
-->högre kvalitet
--> färre verktyg och tillbehör
--> enklare och billigare monteringssystem
--> flexibel och atomatiserad minering
--> kortare monteringstid
--> tillverkningsskala?

8

ge exempel på typiska resultat av DFA?

1. Minskning av delar: 30-50%
2. monteringstid: 30-60% lägre
3. produktutvecklingstid: 50-60% kortare tid (långsiktigt)

9

Hur ser den ultimata DFA-gruppen ut?

Grupp på ca 4-6 personer
- design
- me?
- produjtion
- kvalité
- inköp
- logistik

10

hur ser arbetsgången med DFA ut?

1. analysera varje del på prototypen under monteringen
2. identifiera monteringssvårigheter genom att använda design-reglerna (DFA)
3. föreslå omkontruktion
4. genomför förbättringar
5. repetera beroende på tid och resurser