Gö 6 del 2(FMEA) Flashcards Preview

Maskinkonstruktion > Gö 6 del 2(FMEA) > Flashcards

Flashcards in Gö 6 del 2(FMEA) Deck (11):
1

Vad står FMEA för?

Feleffektsanalys

2

syften med FMEA?

1. Identifiera och värdera under konstruktionsprocessen vad som kan gå fel och dess effekter
2. Identifiera komponentfel som leder till direkt systemfel
3. Undvika att vi upprepara fel i tidigare konstruktioner
4. Söka och jämföra alternativa lösningar
5. Ge underlag för hur vi kan förbättra en produkt och initiera förebyggande åtgärder
6. Identifiera områden där särskilda insatser av kvalitetsstyrning och underhåll
7.
8.

3

Vad bidrar en FMEA till?

1. Säkerhetsställa produktfunktion från början.
2. Lönar sig att lägga resurser på att förebygga fel

4

Vad handlar FMEA till i korthet?

1. identifiera hur en produkt kan felfungera eller haverera
2. hur sannolikt är detta?
3. Hur stora är möjligheterna att upptäcka?
4. hur stora är konsekvenserna?
5. försöka förebygga att felen överhuvudtaget uppstår!!

5

Vilka olika typer av FMEA finns?

1. Miljlö
2. Mjukvaru
3. Service
4. System
5. ....

6

Hur genomför man en FMEA?

1. Definiera vilken produkt som skall analyseras
2. Diskutera
--> möjliga fel
--> orsak
--> konsekvenser
3. Uppskatta
--> sannolikhet att de uppstår
--> sannolikhet att vi upptäcker
--> hur allvarliga konsekvenser?
4. Bestäm åtgärder och ansvariga
5. Kontrollera att man genomfört de planerade åtgärderna.

7

Vilka frågor brukar man ställa? (formuläret)

1.
2.
3. Vem har gjort detta? Namn på projektledare osv..
4. Vem är ansvarig för FMEA:N?
5. Datum?
6. Namnet på detaljen eller systemet
7. Datum för uppföljning
8. Detaljnummer
12. Funtion? ("bära last" "överför moment"?)
13. felmöjlighet? (Ange alla möjliga felmöjligheter samt hur lång tidsperiod som är aktuell)
14. Feleffekt (vad får felet för effekter?)
15.Felorsak ( vad ska man göra för att undvika?)
16. Styrning/kontroll (beskriv vilken styrning som skall göra att detta undviks osv..)
17. hur sannolikt att fel uppstår? faktor 1-10
18. Hur allvarligt är det om fel uppstår? faktor 1-10
19. hur sannolikt att felet uppstår? faktor 1-10
20. risktalet (RPN RIsk Priotiry number) mellan 1-1000
21. Rekommenderade åtgärder (vad bör man göra för att eliminera att felet uppstår?)
22. utse ansvarig person för varje åtgärd
23. pricka av nästa möte vad som är åtgärdat
24. Ny bedömning enligt punkterna 17-20. Är det nya risktalet acceptabelt? (hur högt får ett acceptabelt risktal vara? 100-200-ish )

8

Vad är risktalet?

Underlag för prioritering.
--> höga värden antyder vart vi bör sätta in åtgärder
-->

9

Ge exempel på vad som är viktigt att tänka på

1. risktal är relativa
2. bedömningarna grundas på uppskattningar eller subjektiva värderingar

10

Allmäna råd om FMEA?

1. Anteckna det som diskuteras, även om det inte är relevant just då
2. skriv hellre för mycket än för lite
3. var ärlig i bedömningarna
4. fall inte för frestelsen att sätta för låga siffror (spec om kunden har krav på FMEA)
5. om ett fel kan uppstå kommer det förmodligen förr eller senare göra det...

11

Möjliga förenklingar?

1. använd 5-gradig skala istället för 10
2. bedöm sannolikhet tillsammans med allvarlighetsgrad