Fö 5 (LCA) Flashcards Preview

Maskinkonstruktion > Fö 5 (LCA) > Flashcards

Flashcards in Fö 5 (LCA) Deck (23):
1

Viktigt från LCA föreläsningen?

1. Redogöra för LCA
2. Känna till EPS
3. Utföra förenklad LCA

2

Vilka steg finns i "beslutsstegen"?

1. teknik
2. tid (kortast tid)
3. kostnad ( billigast)
------------------------------
4. Miljö (glöms ofta bort)

3

vad menas med ett holistiskt perspektiv?

Helhetssyn
- alla delar samverkar för en helhetssyn

4

vad är ett produktutkast?

En idé om en produkt

5

vad är en produktsammanställning?

ritningsunderlag /Cad-underlag
(ganska detaljerad information om produkten)

6

Hur ser Grafen med Ease of change ut?

Billigt att göra förändringar i början
--> dyrt i slutet
(infoga bild)

7

Vad står ELU ut?

Environmental load unit

8

Vad är mycket ELU?

10 000-100 000 ELU brukar vara intressant för kommun osv..
(1 ELU är lite)

9

Vilka är de tre frågorna man ställer?

1. Vilken index bas? (ange vart indexen kommer ifrån, referens)
2. Hur stora är toleranserna?
3. Hur är livscykeln definierad? (från framtagning till återvinning)

10

Hur ser produktionscykel ut?

1. Ser över material produktion
2. tillverkningsproess
3. Distribution
4. kund
5. Slut på liv

11

Vad innebär en produkt assembly desgin?

Man analyserar hur komponenterna sitter ihop med varandra/ hur lätta de är att separera från varandra

12

Vilka är de 4 stegen son en LCA måste innehålla?

1. Goal and scoop definition
2. Inventory analys
3. impact assessment
4. improvement assessment

13

vad menas med Goal and scoop definition?

Man tar fram syftet med studien

14

vad menas med Inventory analys?

man inventerar materialval och processval

15

Vilka är de 2 delarna som en LCA består del?

1. en kvantitiv del, (exempelvis EPS)
2. en beskrivande del

16

Vad menas med impact assessment?

?

17

Vad menas med improvemet assessment?

?

18

Vilka är de 7 nivåerna av ersättningar?

1. råmaterial
2. material
3. komponenter (byta ut hela komponenten/annan variant)
4. Subsystem
5. System
6. strategi
7. ersättare? (vad är de egentligen vi behöver göra/huvudsyftet)

19

Rita upp diagrammet frö eco-effiency och eco effectiveness!

4-kant!

20

Hur ska man sätta upp sina systemgränser?

lokalt/globalt??

21

vad menas med design for disassembly?

Designa för demontering

22

Definition för design of disassembly?

-"En organiserad process för att ta isär en systematiskt monterad produkt"

23

Vilka aspekter tittar vi på ang end-of-life (EOL)?

--- kolla slide