Fö: Barn som far illa Flashcards Preview

T10 - Pu > Fö: Barn som far illa > Flashcards

Flashcards in Fö: Barn som far illa Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

vad är barnmisshandel?

vilka barn missar man?

A

fysisk misshandel, sexuella övergrepp och
omsorgssvikt

de som ser ut att leva ett normalt liv med normal familj

2
Q

fysisk barnmisshandel innebär att _____

A

Fysisk barnmisshandel innebär att en vuxen
person orsakar ett barn kroppsskada, sjukdom,
smärta eller försätter barnet i vanmakt eller
liknande tillstånd.
Kan ske genom att den vuxne slår barnet med
eller utan tillhygge, men även mycket mer så som biter, dränker, bränner mm

3
Q

Typiska skador vid fysiskt våld mot
barn

A
 • Skador av olika åldrar.
 • Mönstrade hudskador.
 • Skallfrakturer.
 • Kotpelarnära revbensfrakturer som kommer ifrån att man hållit barnet hårt och skakat.
 • Extremitetsfrakturer
  (armar, ben, fingertoppar)
 • Skador på bukorganen.
 • Förgiftning (ovanligt).
  (accidentell intox ofta <2,5 år)
4
Q

Omständigheter som talar för fysisk
misshandel av barn

alltså mindre symtom och mer anamnes

A
 • Anamnesen stämmer inte med skador.
 • Föräldrarna ändrar i anamnesen.
 • Vet inte hur det gått till.
 • Söker sent.
 • Upprepade skadetillfällen.
 • Skyller på syskon.
 • Minskad skuld eller oro.
 • Fokus på sig själv
5
Q

tecken på strypning/kväning hos barn?

A

Ofta inga märken.
* Behövs litet tryck för att hämma blod- eller
luftflöde.
* Ibland märken på förövaren (riv, bit).
* Små barn kan ha märken på sitt eget ansikte.
* Spädbarn är lätta offer. ”Livlöst i sängen eller
badkaret”. Svårt att avgöra om det legat med
munnen i madrassen eller om någon lagt
kudde över ansiktet.

6
Q

vad ska man misstänka vid skarpa gränser vid sår/märken?

A

att tillhygge använts

7
Q

hur vanligt är sexuella övergrepp på barn?

Sexuella övergrepp kännetecknas ofta av att:

A
 • 140 nybesök per år i Linköping.
 • Svensk studie visar 25% av tjejerna och 7% av killarna varit med om penetrerande sexuella
  övergrepp.

Kännesteknas av:
* Den vuxne utnyttjar barnets beroendeställning.
* Handlingen kränker barnets integritet.
* Det är en handling barnet inte kan förstå, inte är moget för
och inte kan ge informerat samtycke till.
* Handlingen utgår från den vuxnes behov.

8
Q

orsaker till att barn inte berätta om sexuellt våld?

A

litet och inget språk. sover. drogad. skuld och skam. hot.

9
Q

vem är förövare vid sexuella brott emot barn?

A
 • Oftast någon i barnets absoluta närhet. Någon barnet tycker om och litar
  på.
 • Alla samhällsklasser.
 • Syns inte utanpå.
 • Beskrivs inte sällan som ”bra med barn”. Spenderar mycket tid med barn
 • Finns där barn finns. Fungerar bra med barn. Tycker om att vara med barn.
  Får barn att känna sig trygga.
10
Q

fynd vid sexuellt övergrepp på barn

A
 • Halvmåneformade sår bakom öronen.
 • Blödningar i hårda gommen.
 • Brännskador. Lokalisation.
 • Bit- och sugmärken. Lokalisation.
 • Blåmärken & slitskador. Lokalisation.
 • Könssjukdomar. Graviditet.
11
Q

exempel på försummelse?

A
 • Fysisk försummelse
 • Känslomässig försummelse
 • Medicinsk försummelse
 • Försummelse av den psykiska hälsan
 • Dental försummelse