Fö: Sjukskrivning under Gravidit Flashcards Preview

T10 - Pu > Fö: Sjukskrivning under Gravidit > Flashcards

Flashcards in Fö: Sjukskrivning under Gravidit Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Förutsättningar för rätt till sjukpening?

A
2
Q

vanliga besvär vid graviditet?

A

dessa genrerar i sig inte sjukpening, utan de måste utgöra ett hinder för personen att utföra arbetet

3
Q

att tänka på när man sjukskriver en gravid?

A

ska vägs ihop med arbetet och förmåga

4
Q

vilka tre grupper av diagnoser finns under försärkningsmedin beslutstöd på sos?

betyder inte att bara dessa tre kan ge sjukskrivning?

A
5
Q

vad säger SOS om graviditetillmående?

A

30% av fallen kan ge sjukskrivning, men kan även kräva mer vård vid allvarliga fall

Inte glöma att se till helheten, finns de andra sjukdomar som riskerar att försämras vid detta illmåande (diabeters mm). Även vilken tid hon har illmående, partiell sjukskrvning då.

6
Q

vad säger SOS om gravidillmående gällade aktivit och funktionnedsättningar?

vad letar man efter och vad skriver man i intyg

A

illmående kräkningar kan göra att man inte kan där de luktar mycket. fysisk belasnging mm.

även koncetration och nedstämdhet - funktion

7
Q

vad säger sos om ryggsmärta vid graviditet?

när sjukskriver man?
hur länge har man besvär?

A

ofta inte nedsatt arbetsförmånga, men vid värre besvär och tung arbetsbelast ger nedsatt arbetsförmånga.
Kan orska mer smärta att jobba och då mer sömnströningar

inte bara tungt fystikt, utan även reperativa saker och när sömnen påverkar.

fram till några veckor efter förlossning

8
Q

vad gör man om man har gravid kvinna med bäckenbesvär?

A

man måste udnersöka och göra tester

9
Q

för gravida med ryggsmärta, av är då aktivitbegräning och funktionnedästtning

alltså hur beskriver man deras nedsättning? vad letar man efter?

A

svårt att sitta och gå. klara inte de arbetet dem har pga. smärta

10
Q

vad säger sos om förvärjar och hotade förtidsbörd?

alltså när ska man sjukskriva?

A

viktigt att tänka på deltd. Även när besvären kommer. Viktigt att överväga ersättning för resor mm för att de ska minska stresen på dem.

11
Q

vad kan begrännsa en kvinna och ge henne förtidbörd?

A
12
Q
  • när kan man ta ut graviditetpening?
  • vilka % kan man ta
  • vad är förutsättning
A