Fö: Hedersrelaterat våld Flashcards Preview

T10 - Pu > Fö: Hedersrelaterat våld > Flashcards

Flashcards in Fö: Hedersrelaterat våld Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

A

Grundar sig mycket i kvinnas oskuld och hur familjen ryckte påverkas

2
Q

exempel på hedersrelaterat våld?

A
3
Q

Några frågor att ställa vid misstanke om hedersrelaterat våld och
förtryck

A
 • Vad vill du göra som du inte får göra?
 • Vad måste du göra som du inte vill göra?
 • Måste du ljuga om dina aktiviteter, val av kläder och umgänge?
 • Alla familjer har regler, vilka regler är viktiga för din familj?
 • Vilka metoder använder din familj för att regler ska efterföljas?
 • Vad händer om du bryter reglerna?
 • Får du själv välja din partner och om du vill fortsätta utbilda dig?
4
Q

skillnad på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld/förtryck?

A
5
Q

Allt våld kan ske i en hederskontext men följande ses vanligen begås inom en hederskontext

A
 • Äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott
 • Könsstympning
 • Uppfostringsresor
 • Föras utomlands för att giftas bort/könsstympas/uppfostringsresor
6
Q

def könsstympning?

A

Female genital mutilation (FGM) comprises all
procedures involving partial or total removal of
the external female genitalia or other injury to
the female genital organs for non-medical
reasons. It has no health benefits and harms
girls and women in many ways. (WHO)

7
Q

olika typer av könsstympning?

A
8
Q

att tänka på när du träffar ett barn som utsätts för hedersrelaterat förtryck/våld

A
9
Q

att tänka på när du träffar ett barn som utsätts för hedersrelaterat förtryck/våld

A
10
Q

är könsstympning kulterelt eller har de grund i religion?

A
 • Sedvänja som praktiserats i över 2000 år.
 • Inget stöd för könsstympning i någon religion. Snarare kulturellt och
  geografiskt betingat.
 • Tros bevara oskulden hos flickorna samt kontrollera flickan/kvinnans
  sexualitet.
 • Fler än 2 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år
11
Q

vilka länder utövar könsstympning?

A
12
Q

könsekvenser könsstympning?

A
 • Extrem smärta och kraftig blödning under ingreppet
 • Psykologiska traumareaktioner
 • Extrem smärta under läkningsprocessen
 • Svårigheter och smärta när flickan ska kissa
 • Stora svårigheter vid menstruation
 • Återkommande urinvägsinfektioner
 • Sexuella smärtor och svårigheter
 • Förlossningskomplikationer
13
Q

Att tänka på vid mötet om du misstänker eller vet om att en flicka
är könsstympad

A
 • Om en flicka är könsstympad behöver man ställa frågor för att kunna förstå hennes situation och en orosanmälan
  behöver övervägas. Flickan kan behöva stöd av en kurator eller en psykolog. Hon kan också behöva hänvisas till en
  specialistmottagning för könsstympade flickor och kvinnor.
 • I mötet med flickan kan det vara lämpligt att använda begreppet omskärelse istället för begreppet
  könsstympning, vilket alla patienter inte är bekväma med. Oro kring att inte vara oskuld
 • Flickan och den medföljande vårdnadshavaren kan ha frågor kring hennes oskuld. Vårdnadshavare eller andra
  medföljande släktingar kan till exempel be om en så kallad oskuldskontroll eller ett så kallat oskuldsintyg.
 • Oskuldskontroller och oskuldsintyg är inte i överensstämmelse med kravet på vetenskap och beprövad
  erfarenhet. Det är inte möjligt att medicinskt fastställa om en flicka har haft penetrerande samlag eller inte.
 • Om flickan och/eller en medföljande vuxen kräver ett oskuldsintyg är det viktigt att inte bara avfärda kravet utan
  uppmärksamma att det kan vara ett tecken på utsatthet. Därför behöver man ställa frågor om våldsutsatthet och
  överväga om en orosanmälan behöver göras.
14
Q

vad säger barnäktenskapsbrott-lagen?

även straffskärpsregel

A
 • Barnäktenskapsbrott, BrB 4:4c 3 st den som
  förmår eller tillåter en person som inte har fyllt 18
  år att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande
  förbindelse gör sig skyldig till barnäktenskapsbrott.
 • Straffskärpningsregel om det finns ett
  hedersmotiv till brottet (BrB 29:2 punkt 10). Om
  ett motiv för brottet varit att bevara eller
  återupprätta en persons eller familjs, släkts eller
  annan liknande grupps heder
 • Förvaltningsrätten kan utfärda utreseförbud när
  det finns en påtaglig risk för att barnet förs
  utomlands för ett barnäktenskap eller
  könsstympning.