Fö: Sexuellt våld och PTSD Flashcards Preview

T10 - Pu > Fö: Sexuellt våld och PTSD > Flashcards

Flashcards in Fö: Sexuellt våld och PTSD Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q

vad är sexuellt våld?

A

”Varje genomförd sexuell handling, försök till sexuell handling, oönskad sexuell kommentar eller närmande, eller försök till handel eller styrning av en persons sexualitet, genom tvång av någon annan, oavsett relationen till offret och oavsett omständigheter, innefattande, men inte uteslutande till, hemmet eller arbetsplatsen”

2
Q

ålder på de som blir utsätta för sexuella övergrepp?

A
3
Q

vad säger sexuelbrottslagen?

A
4
Q

vad är grooming?

A
 • Lag 6 kap 10a§ (2009) – kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte
 • Skapar känslomässiga band i syfte att utnyttja personen
 • Bekräftelse, mutor, utpressning eller hot
 • Bygger upp förtroende – bryter ned personens skydd/motstånd
 • Sexualiserat språk – normaliserar beteendet
 • Offret känner sig skyldig
 • Relaterat till Internet
5
Q

riskgrupper för att sälva sex?

A
 • Kvinnor
 • HBTQI
 • Migranter – ensamkommande
 • Människohandel – ekonomisk utsatthet
 • Tidigare eller pågående våldsutsatthet
 • Beroendeproblematik – psykisk mående
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Barn/unga
 • Personer i samhällsvård
6
Q

vilken relation har offret till den som våldtar den?

var?

A

sker mest hemma eller på sociala tillställningar

7
Q

vad är icke suicidal självskada?

A
 • Självorsakad skada mot den egna kroppsytan
 • Utan suicidal avsikt
 • Bakomliggande orsaker: Lösa interpersonella svårigheter. Minska negativa känslor. Inge positiva känslor

kallas även nssi

8
Q

vad är sasi?

A

sex as self injery

9
Q

varför utsätter sig personer för sasi?

A
10
Q

vad är konskvensearna efter att ha blivit utsatt för sexualbrott som barn/ungdom?

A
11
Q

hur utrucker sig sasi?

alltså vilken skada görs emot personen?

A
12
Q

Orsaker till att ha SASI

A
13
Q

sexuellt våld är den största riskfaktorn för ____

A

ptsd

14
Q

riskfaktorer ptsd

A