Fö: Sjukskrivning vid sjukt barn samt föräldrarledigt Flashcards Preview

T10 - Pu > Fö: Sjukskrivning vid sjukt barn samt föräldrarledigt > Flashcards

Flashcards in Fö: Sjukskrivning vid sjukt barn samt föräldrarledigt Deck (18)
Loading flashcards...
1
Q

när och vem har rätt till föräldrarpening?

A

Den som är gravid har rätt att ta ut föräldrapenning (FP) redan 60 dagar innan barnet beräknas födas.

Båda föräldrarna kan få föräldrapenning under föräldrautbildning och besök på mödravården.

2
Q

vad är skillnad på föräldrarpening och tillfäligpenning?
också vab?

A

tillfällig är som VAB

3
Q

Hur många dagar har man vid olika fall?

A

alvarligt sjuk - obegränsade dagar

4
Q

vilka förutsättningar ska finns för att få ut föräldrarpening

A
5
Q

exempel på

När en förälder behöver avstå från arbete för att vårda barn, som inte fyllt 12 år

A
6
Q

rätt till föräldrarpening vid

När en förälder till ett sjukt eller funktionshindrat barn, som inte fyllt 12 år, behöver avstå från arbete i samband med

A
7
Q

när skriver man ett intyg för tillfälig föräldrarpening hos barn under 12 år

A

efter 8e dagen krävs de intyg.

8
Q

vilka barn mellan 12-16 år har rätt till föräldarpening

när krävs de utlåtande här?

A
9
Q

vad är förhandsbeslut hos barn mellan 12-16 år?

A

man utgår från lagen för barn under 12 år. Man kräver då inte intyg från dag 1 utan istället dag 8

10
Q

vad menas med kontaktdagar?

A

Barn under 16 år som omfattas av LSS diangos (utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,)

10 dagar per år och barn

Deltagande i föräldrautbildning, besök i barnets skola eller förskola

11
Q

vilka barn över 16 kan få föräldrarpening?

A

21 år, 23 vid särskåla

12
Q

kan man få TFP vid redan omvårdnadsbidrag ?

A
13
Q

vad säger lagen om föräldrarpening hos allvarligt sjuka barn

även vilka tre faser man delar in det i?

A

båda föräldrar, annars bara en föräldrar vid vanliga fall

14
Q

vad menas med misstankefaasen?

vid föräldrarpening av sjukt barn

A

När det finns en medicinskt motiverad misstanke om att barnet har en sjukdom som vanligtvis är förenad med ett påtagligt hot mot barnets liv.

Läkarutlåtandet behöver innehålla uppgifter om vilka undersökningar och utredningar som gjorts och hur misstanken är kopplade till dessa.

15
Q

vad menas med diagnosticering delen vid allvarligt sjuk barn föräldarpening?

A
16
Q

vad menas med eftervådsfasen?

vid föräldrarpening hos sjuk barn

A
17
Q

vilka begräningar finns det inom föräldrarpeningar?

A
18
Q

vem bedömer ersättning till alvarligt sjukt barn?

A