Fö: Våld mot kvinnor i missbruk Flashcards Preview

T10 - Pu > Fö: Våld mot kvinnor i missbruk > Flashcards

Flashcards in Fö: Våld mot kvinnor i missbruk Deck (5)
Loading flashcards...
1
Q

vad kan vara speciellt för våld emot kvinnor i missbruk?

hos henne och hennes partner?

A

Mannen som utövar våldet är den som:–förser kvinnan med droger–upprätthåller missbruket–hindrar henne från att söka hjälp–kan kontrollera kvinnan–hotar avslöja missbruket om hon lämnar eller anmäler honom–ger tillgång till bostad–ger henne skydd – mot andra förövare

2
Q

blir kvinnor i missbruk utsatta för våld?

A

ja, 90% har på något sätt senaste 12 månaderna blivit det

3
Q

varför drar sig kvinnor som missbrukar och blivit utsatta för våld för att söka hjälp

A
4
Q

vad finns det för fel/okunskap hos vårdpersonal när det gäller kvinnor i missbruk som utsätts för våld?

A
5
Q

Fyll i raderna gällade kvinnor med missbruk som blir utsatta för våld:

  • Hög risk att utsättas för våld och ofta av ____
  • Dubbelt ____
  • Våldet ses ofta som en ____
  • Ofta svårare än andra våldsutsatta att ____
A
  • Hög risk att utsättas för våld och ofta av flera utövare
  • Dubbelt beroende
  • Våldet ses ofta som en konsekvens av missbruket
  • Ofta svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp