Föreläsning i stress, Jeremy Ray Flashcards Preview

Biologisk psykologi VT17 > Föreläsning i stress, Jeremy Ray > Flashcards

Flashcards in Föreläsning i stress, Jeremy Ray Deck (21):
1

viktiga forskare inom stress

robert sapolsky
--> varför får inte zebror magsår - bok
--> forskar kring babianer
--> stress the silent killer - film

2

vad är stress?

Skärningspunkt mellan kropp och hjärna
--> Vid stresspåslag ställer kroppen om all verksamhet från långsiktiga till kortsiktiga projekt
--> vi ska överleva här och nu
--> bra för att förstå ångest. Ångest är stresspåslags symptom

3

Vilka hot kan framkalla stressreaktioner?

1. biotiska
--> biologiska
--> (lejon som jagar zebror)
--> hot från andra människor (män)
--> bakterievirus och sjukdomar

2. abiotiska
--> mörker, extremt klimat
-->

3. psykosociala
--> uteslutning ut grupp (en av de mest stressande sakerna en människa kan bli utsatt för)
--> ras/klass/fängelser/isoleringscell--> psykos
--> hot om våld
--> mobbig
--> dålig relation till chef eller kollegor

4. föreställda
--> krig?
--> psykoser?
--> hypokondri?
--> kommer inte klara tentan
--> föreställer sig dålig utgång
--> kommer man få jobb
--> kommer man hitta partner
--> betala lån

Kroppen skiljer ej på föreställd och upplevd stress

4

Hur mäts stress?

nivå av stresshormon och kortisol

--> samma mängd kortisol och stresshormon för Carolina klüft (ändamålsenligt) som för killen som spelar schack. (inte ändamålsenligt)

--> föreställningsförmåga väldigt kopplat till vår urgamla. Samma utslag då en babian dödar sin motståndare som när en människa skriver på kontrakt att avsätta sin chef

5

vad menas med EEA?

en teori om hur vår art uppstod.
Anknytning, barn måste finnas med förälder.
--> viktigt för barn att knyta an till sina föräldrar för dess överlevnad
--> farligt med dålig anknytning
--> environment
--> time lag effect

6

vad menas med allostas?

Anpassningar för att behålla homeostas

7

vad är allostatic load

Vid kronisk stresspåslag börjar vi slita på kroppen och celler där. Största slitaget på hjärnan är hippocampus.
--> ofta människor i krig
--> människor väldigt nära krig och som känner att dom inte kan påverka känner mest balastning
--> meditation hjälpte mest PTSD? repetitiva handlingar väldigt läkande, säga banan banan, springa maraton osv..

8

vad menas med homeopats?

optimal biologisk balans

9

vad är stress?

subjektiv upplevelse?
uppmätning av substans?

Boktips "anxiety"

10

Akuta/episodiska beteendetriader?

1. SR, spela-död reaktion --> sno
2. VR, vaksamhetsreaktion --> fryser till och värdera, sedan vill den höra och lukta, kommunicera, högpuls, går ned i puls, lägger sig som en sten

11

Långvariga/ kroniska beteendetriader?

1. alarmreaktion
2. frustrationsreaktion

12

vad är BAI?

Lista med symptom och frågor man får om man verkar ha ångest

13

vad är det som gör att man får domningar och stickningar vid ångest?

ökat blodflöde. Receptorkänsligheten vrids upp till max, allt känns mycket mer.

14

varför får man värmevallningar

kroppen gör sig beredd på att det ska hända någonting

15

varför får man darrningar

1. adrenalinökning
2. överväl fungerande muskulatur medans finmuskulaturen blir bortprioriterad

16

varför blir man oförmögen att slappna av?

svårt att funka när HPA axeln är igång

17

Varför tänker man"rädsla att det värsta ska hända"?

panikpåslag, panikattack, har haft hög nivå av stressnivå i blodet under en längre tid. kortisolhalten ökar, sen händer det bara hända något litet med kostisolhalten för att HPA axeln ska sättas igång och panikångest utlöses.

18

varför får man yrsel och matthetskänsla?

1. syresättning, andas inte normalt, hjärnan dumpar all koldioxid den har. Helt annan balans, yra och hyperventilera.

19

varför får man skräckkänslor?

tolkningen av att det är farligt.

20

varför blir man illamående?

kroppen tolkar det som magsjuka

21

varför får man svettningar?

man får bättre grepp, kan värmereglera själva, enorm fördel