Sinnespsykologi 1, Hans Flashcards Preview

Biologisk psykologi VT17 > Sinnespsykologi 1, Hans > Flashcards

Flashcards in Sinnespsykologi 1, Hans Deck (24):
1

Vad är en sinnescell?

Sinnescell är en speciell nervcell som fungerar som en receptor som "retas" och avger elektrisk signal som ger information till övriga kroppen och hjärnan. Basen för ett sinnesintryck.

2

Hur delar man in sinnen i olika kategorier?

1. Exteroception
--> tar in information "utifrån" ,ex. känsel, hörsel, syn

2. Proprioception
--> tar in information om kroppens läge och rörelse

3. Interoception
--> tar in information om kroppens inre, ex. syre, mat, hjärta, lust

3

Vilka är de 5 traditionella sinnena?

1. syn
2. hörsel
3. beröring
4. smak
5. lukt

4

vilka andra viktiga sinnen finns förutom de 5 traditionella?

1. temperatur
2. smärta
3. propioception
4. balans
5. vibration

5

Vilka är sinnescellens huvudfunktioner?

1. reagera på retning
2. omvandla retning till elektrisk signal (aktionspotential)
3. skicka signal till ryggmärg och sedan vidare till storhjärnan

6

Hur ser processen från retning till storhjärnan ut?

1. retning
2. elektrisk signal
3. synaps
4. blåsor med signalsubstans
5. skickar ut signalsubstans
6. når andra nervceller i kroppen som aktiveras eller ej
7. når ryggmärgen
8. från ryggmärgen upp till storhjärnan

7

Vilka olika somatosensoriska sinnen har vi?

1. beröringssinnen
2. proprioception
--> kroppsdelarnas position och rörelse

8

Vilka olika beröringssinnen har vi (olika receptorer)?

1. tryck
2. vibration
3. beröring (hår)
4. beröring (utan hår)
5. fria nervändslut
--> ser ut som träd, tar upp smärta, temp, lust & kroppens inre
6. töjning

9

Vad menas med adaption och sensorisk filtrering?

Receptorerna/sinnescellerna anpassar sig till ett konstant stimuli och minskar eller slutar signalera den retningen. (gäller ej smärta)

10

Vilka mekanoreceptorer finns i muskler och leder för att ge hjärnan information?

1. Golgis senorgan
--> informerar hjärnan om vilken kraft en muskel utvecklar

2. Muskelspole
--> ger hjärnan information om hur lång muskeln är och hur snabb en muskellängdsförändring är

11

Vilka är de två bansystemen till hjärnan?

1. Anterolaterala bansystemet
--> ger smärt och temperaturimpulser

2. Dorsala bansystemet (baksträngarna)
--> ger detaljerad information om tryck och beröring från hud samt detaljerad proprioception och vibrationskänsel

12

vad är den grå substansen i ryggmärgen?

nervceller och de finns mitt inne i ryggmärgen

13

vad gör den vita ryggmärgen?

ledningsbanor inåt till hjärnan och utåt från hjärnan löper via ryggmärgens vita substans

14

Vad gör framhornen i ryggmärgen?

- Motorik och information påväg ut från hjärnan till kroppen
- Ledningsbanorna påväg ut från hjärnan löper längsframhornen

15

vad gör bakhornen i ryggmärgen?

Motorik och information påväg in till hjärnan- Ledningsbarnorna in till hjärnan

16

Hur går signaler från t.ex huden upp till hjärnan?

1. somatosensoriska receptorer reagerar på stimuli
2. signal till ryggmärgsnerven
3. till sensoriska nervcellen i bakrotsganglion
4. till bakroten
5. till ryggmärgens bakhorn
6. leder till axon upp mot hjärnan och sedan kopplingar mot motoriska neuron i framhornet

17

Hur påverkar olika delar av ryggmärgen olika delar av kroppen?

4 olika grundområden:

1. 8 första kotorna:
--> andning, nack - och huvudrörelse, hjärta, axelrörelse, armrörelse, handrörelse

2. 12 följande kotor:
--> temperaturreglering, bålstabilitet, mag- och bröstområde

3. därefter följande 5 kotor:
--> ben, kär och fot och höftrörelser,

4. mag och blås aktivitet, penisfunktion

18

vad menas med homunculus?

Att hjärnan har en avbildning av de olika kroppsdelarna och de olika kroppsdelarna har olika stor plats i hjärnan.
--> större plats= bättre en-punkts och två-punkts diskrimination, kinesteri och stereognosi

19

vad menas med kinestesi?

upplevelsen av rörelse

20

vad menas med stereognosi?

- att identifiera och känna igen föremål med hjälp av känseln.
--> pga inre mentala modeller för hur föremålet känns

21

Vilka somatosensoriska sinnen är exteroceptionella respektive proprioceptionella?

exteroception:
--> tryck, beröring, töjning

proprioception:
--> rörelse av senor och muskler

22

vad menas med att somatosensorisk cortex är plastisk?

1. somatosensoriska erfarenheter kan förändra utbredningen av områden
--> t.ex väldigt aktiv användning--> ökat område
--> bortfall förlust av sensorisk input--> minskat område eller fantomupplevelser (låsta områden)

23

vad menas med stereognosi?

- Att kunna identifiera, känna igen föremål med hjälp av känseln
- inre mentala modeller för hur olika föremål känns

24

vad menas med somatosensoriska associations cortex?

1. finns vid brodmanns area 5 och 7
2. påverkar stereognosi
3. påverkar mentala modeller av egna kroppen och kroppens olika rörelsesekvenser