Sinnespsykologi 3 hörsel och balans Flashcards Preview

Biologisk psykologi VT17 > Sinnespsykologi 3 hörsel och balans > Flashcards

Flashcards in Sinnespsykologi 3 hörsel och balans Deck (24):
1

MAn kan dela upp örat i tre olika delar?

1. ytteröra
2. mellanöra
3. innerörat

2

Varför är örat designat som det är?

Så att överföringen av svängningarna i luften till hörselcellerna blir så effektiv som möjligt

3

vad sker i mellanörat?

förstärkning sker

4

vilka delar finns i mellanörat?

1. trumhinnan
2. hammaren
3. städet
4. stigbygeln

Även
ovalafönstret är ingång till innerörat och runda fönstret är utgång till mellanörat

5

hur ser innerörat ut?

som en snäcka

6

funktion med hammare-städ-stigbygel?

de ger en hävstångseffekt
--> hammaren och städ fungerar som hävstång och därmed sker förstärkningen till fram till ovala fönstret som leder till innerörat

7

Hur påverkas ljudet utifrån till hjärnan?

Ljudet kommer utifrån in till trumhinnan sen till hammaren, städet och stigbygeln. Det sätter ovala fönstret i rörelse och fortplantar rörelsen i vätskan inne i snäckan och en vågrörelse skapas i basilar membranet.- (Hinnan till hörselorganet). Längs basilarmembranet sitter hårceller. Vågrörelsen drar i hårcellerna fram och tillbaka, rörelsen omvandlas till elektriska impulser av cellerna Skickas via hörselnerven vidare till hjärnstammen för att senare gå vidare till Thalamus och därefter till auditory cortex.

8

vart finns hörselorganet?

Inne i snäckan i innerörat

9

hur ser hörselorganet ut?

Omgivet av basilarmembranet membranet och inuti finns bla inrehårcell och yttrehårcell. Hörselnerv är kopplat till hörselorganet som går till hjärnan.

10

hur breder tryckvåget ut sig längs med basilarmembranet?

Tryckvågen breder ut sig längs basilarmembranet. Hur långt den kommer beror på ljudets frekvens.

Vågrörelsen drar i hårcellerna fram och tillbaka, rörelsen omvandlas till elektriska impulser av cellerna

11

vart ligger auditory cortex?

Precis under lateralfåran

12

vart ligger primära hörselcortex?

1. Vid Brodmanns area 41 och 42
2.Ligger i taket på översta vindlingen i temporalloben

(Vindling= motsatts till fåra)

13

Hur påverkar ljud vänster hjärnhalva?

1. Processa inkommande språkljud
--> Särskilja snabba förändringar i språck och ljud
--> sätta samman mönster av språkljud
2. Abstrakta ord och begrepp
--> koppla språkljud till mening och betydelse
--> skapa abstrakta begrepp och ord

14

Hur påverkar ljud höger hjärnhalva?

Viktig för processande av musik och korttidsminne av musik.
-tonhöjd
- melodi
-harmoni
-struktur

15

vad är ett cochleaimplantat?

Ett cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger hörselskadade och döva barn och vuxna möjligheter att uppfatta ljud.

16

Förutom ljud varför är innerörat viktigt?

1. påverkar balanssinnet
2. utgör en del av proprioceptionen

17

Varför är hinnsäckarna viktiga?

Hinnsäckarna har balanskristaller som känner av linjära huvudrörelser och stimulerar hårcell som skickar impuls till nervfibrer
- framåt-bakåt
- lodrätt plan
- rörelser i förhållande till tyngdkraften (hoppa, falla..)

18

Vart sitter hinnsäckarna?

Mellan snäckan och båggångarna

19

Vad gör båggångarna?

I båggångarna finns vätska. När huvudet är utsatt för rotationsrörelse kommer vätskan i gungning som leder till att hårceller i båggångarna höjs och skickar impuls till nervceller om huvudets rörelser.

Det finns 3 st båggångar som känner av huvudets rotationsrörelser i 6 olika plan.
- snurra
- göra kullerbytta

20

vilka är de 4 olika grundsmakerna?

1. sött (längst fram)
2. salt (längst fram)
3. surt (sidorna)
4. beskt (längst bak)

Inga smaklökar på mitten

21

Hur går det från smak på tunga till hjärnan?

Smaklökarna sitter i tungpapillernas fåror. På smaklöken en smakpor som leder till smakreceptorcell. som skickar impuls genom sensoriska nervtrådar till förlängda märgen. Från förlängda märgen skickas signal till Talamus som skickar vidare signalen till primära smakbarken i insula.

22

Vad är insula?

1. brukar kallas den femte loben
2. Ligger längst inne i djupet av sidofåran.
3. Markerar gränsen mellan tinningloben, hjässloben och pannloben.

23

Vad menas med luktsinnet?

1. En detektor för molekyler i luften
2. Luktsinnet kan urskilja hundratals olika dofter i extremt små kvantiteter

24

Vilka är de viktiga delarna i hjärnan för lukten?

1. amygdala
2. luktbulb (tänk stigbygel ganska långt fram)
3. luktområde i pannloben
4. primär luktbark