Sinnespsykologi 2, Trevor Flashcards Preview

Biologisk psykologi VT17 > Sinnespsykologi 2, Trevor > Flashcards

Flashcards in Sinnespsykologi 2, Trevor Deck (19):
1

Beskriv den spinala grindteorin!

?

2

vad är A-beta-fibrer?

- påverkas av beröring, vibration, tryck och rörelse av armar och ben
- stora fibrer
- myeliniserade
- snabba

3

vad är c-fibrer?

- smärtsignaler
- omyeliniserade
- långsamma
- små fibrer

4

Vilka receptorer ger signaler för smärta och temperatur?

fria nervändslut (ser ut som träd)

5

vad är ett interneuron?

ett hämmande neruron som fungerar som ett relä, (antingen på eller av)?

6

vart sker den nociceptiva signalöverföringen?

i bakhornet

7

hur kan man hämma smärta?

genom sensorisk stimulering som medför aktivitet i A-beta-fibrer som leder till hämning av deb nociceptiva signalöverföringen.

8

vad är TENS?

- Transkutan elektrisk nervstimulering
- En metod för smärtlindring som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. Den batteridrivna apparaten överför ström till kroppen via ledningar och plattor som sätts på kroppen

9

vad är PAG?

1. Förkortning för Periaqueductal Gray Substance

2. Ett skikt med grå substans i mesencephalon

3. reglerar smärtsignalernas spridning till medvetandet

10

Vad menas med den upptstigande smärthämningen?

Vid akut smärta frisätts endorfiner i PAG som aktiverar uppåt bansystem med kraftigt hämmande effekt på den nociceptiva signalöverföringen i bakhornet

11

vad är placebo?

Förväntanseffekt
- Placebo har visat sig aktivera den uppåtstigande smärthämningen

12

Vart uppfattas smärtan?

1. Sensoriska aspekter som lokalisationen av smärtan bearbetas i somatosensoriskt cortex (extroception)

2. De emotionella aspekterna vid smärta bearbetas i främre delen av insula och Anterior cingulate cortex. (interoception)

13

Hur påverkar en skada i somatosensoriska cortex?

- Halvsidigt känselbortfall
- kunde inte lokalisera vart ifrån smärtan kom ifrån på kroppen men kunde fortfarande känna obehaget

14

Hur påverkar en skada i Anterior cingulate cortex (ACC)?

- kunde bedöma smärtans lokalisation men uppfattade inte längre obehaget

15

Varför är anterior cingulate cortex (ACC) viktig?

1. För att vi ska kunna känna obehaget av smärta och därmed undvika det
2. för att uppfatta andra personers smärta

16

vad innebär interoception?

varseblivning av förändringar i kroppens inre

17

Vad kallas det viktiga bansystemet i ryggmärgen som leder till insula?

Lamina 1

18

vart startas emotionell respons i hjärnan?

I limbiska systemet

19

Hur skapas en känsla i hjärnan?

1.Limbiska systemet startar upp en emotionell respons

2. Den emotionella responsen sprider sig ut i kroppen och det sker förändringar i kroppens inre

3. Insula i storhjärnan registrerar dessa förändringar i kroppens inre och vi uppfattar det som en känsla.