Föreläsning Sherry Flashcards Preview

Föreläsningar RA > Föreläsning Sherry > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Sherry Deck (31):
1

Mellan vilka städer är Sherrytillverkningen koncentrerad? (Sherrytriangeln)

Sanlúcar, Jerez och El Puerto.

2

Vilka typer av ekfat används oftas i framställningen av Sherry?

Botas á 600L.

3

Vilket är minimum tiden för lagring av Sherry?

3 år.

4

Vad heter de typiska vindarna som blåser i Sherry områden?

Poniente vinden kommer ifrån Väst, atlanten och drar med sig kalla och fuktiga vindar.
Levanta är otroligt varma vindar som drar in från syd-öst, från Sahara.

5

Vad är samlingsnamnet för den jordmåner som hittas i Sherrry området?

Albariza.

6

Vilka druvor används i framställningen av Sherry?

Palomino, Pedro Ximénez, Moscatel.

7

Varför är Pedro Ximénez så lämplig till att användas för sötvinsproduktion?

För att de har ett så pass tunt skal (lätt att torka), samt att de har en naturligt hög sockerhalt.

8

Var hittar vi den största delen av Moscatel planterad i Sherry området?

Längs med kusten.

9

Förklara de första stegen i Sherry tillverkning Skörd -> Fermentering.

- Plockning av druvorna
- Pressning av druvorna
- Klassifikation, vilka är tillräckligt bra för att göras till Fino, Vilka är inte riktigt tillräckligt bra och görs direkt till Olorosso.
-Fermentation av saften.

10

Vad är det mest positiva med dagens pressnings maskiner jämfört med de gammaldagsa metoderna?

Att dagens maskiner minimerar kontakten med syre och slutprodukten blir då ett "renare" vin.

11

Redogör för de olika typerna av jordmån i Sherryområdet.

Albariza: the lightest soil, almost white, and best for growing Palomino grapes. It is approximately 40 percent chalk, the rest being a blend of clay and sand. Albariza preserves moisture well during the hot summer months.
Barros: a dark brown soil, 10 percent chalk with a high clay content.
Arenas: a yellowish soil, also 10 percent chalk but with a high sand content.

12

Vilken typ av selektion görs under lagringen av Sherry?

Om det skall fortsättas lagras till en Fino ska flortäcket vara intakt. Om floret har börjat brista görs valet att göra en Oloroso och spritas då upp till ca 17%.

13

Till vilken procent spritas Fino upp till för att Floren skall trivas?

Till 15-15,5% abv.

14

Vilken Alkoholhalt spritas Oloroso upp till för att Floren inte skall kunna leva?

17% abv.

15

Varför upplevs en Fino mycket lättare i kroppen jämfört med en Amontillado?

För att Floren som lever på ytan äter upp den ojäsbara sockret (Glycerin) och vinets kropp uplevs då lättare?

16

Vad är "Biological Ageing"?

Att vinet föråldras under Flor.

17

Vilka olika typer av drycker tillverkar man av Fino vars Flor har spruckit?

Oloroso, Palo Cortado, alternativt om vinet inte håller standard så går den till destillation.

18

Vad är det absolut mest positiva med ett Solera system?

Att man alltid får ut samma smaker som en slutprodukt.

19

Vilka olika steg går Sheeryn igenom i ett solera system. Fråga anser ett Solera system med 3 "Nivåer".

1. Färdigt jäst vin heter Sobretablas.
2. Fösta seteg i Solera systemet heter 2nd, Criadera
3. Andra seget heter 1st, Criadera
4. Sista steget heter Solera.

20

Hur många % får man tappa som mest ur ett solera system per år? Och vad heter det som tappas ut?

Som mest får man tappa 30%. Det uttappade vinet heter Saca.

21

Vad är en Amontillado

En Fino som har tappat Floret och lagras sedan oxidativt.

22

Vad är utmärkande för en Palo Cortado?

Att det är en Amontillado i smaken samt en Oloroso i doften.

23

Vad behöver Sherry göra för att kunna klassas om en Manzanilla?

De behöver lagras i den kustnära staden Sanlúcar de Barrameda.

24

Vilka 2 traditionella typer av Manzanilla finns?

Manzanilla Fino samt Pasada.

25

Vad är en Manzanilla Pasada?

En Fino som har lagrats längre under Floret (Ca 7 år). Floret har börjat dött och vinet oxidera, men de har inte riktigt blivit en Amontillado än.

26

På vilket sätt lagras alltid PX och andra söta viner i Sherry området?

Alltid oxidativt?

27

För att söta upp en Fino vilken typ av sötning använder man och varför?

Tillsättningen av RCGM eftersom den är genomskinlig. Om man hade tillsatt PX så hade vinet fått en mörkare färg och inte lika "rent".

28

Används Muscatel till uppsötning av Pale Cream?

Nej de används nästan alltid för sig själv i en söt typ av sherry.

29

Hur går fermentering till av PX?

Genom tillsättning av sprit likt portvinsmetoden.

30

Hur gör man "Medium" sherry?

Genom en uppblandning av PX i Oloroso.

31

Hur gör man "Cream" sherry?

Genom upplandning av PX i Amontillado.