H10: Overzicht Verzekeringen Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H10: Overzicht Verzekeringen > Flashcards

Flashcards in H10: Overzicht Verzekeringen Deck (12):
1

Bemiddelaar

persoon die de partijen met elkaar in contact brengt

2

Wet Cauwenberghs

wet betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie

3

Onafhankelijke tussenpersoon

tussenpersoon die geen contract heeft met een verzekeringsonderneming

4

Verzeringsmakelaar

onafhankelijke verzekeringstussenpersoon die ingeschreven is op de lijst van de onafhankelijke tussenpersonen

5

Niet-onafhankelijke tussenpersoon

tussenpersoon die een contract heeft met 1 of met eerere verzekeringsondernemingen

6

Verzekeringsagent

niet-onafhankelijke verzekeringstussenpersoon die ingeschreven is op de lijst van de niet-onafhankelijke tussenpersonen

7

VVD

Verantwoordelijken Voor de Distributie van verzekeringen; personeelsleden van verzekeringstussenpersonen en bankbedienden die door hun WG zijn aangesteld als verantwoordelijk of verkoper van verzekeringen aan het publiek

8

Klassieke distributie

verkoop van verzekeringen door makelaars en exclusieve agenten

9

Distributie via banken

verkoop van verzekeringen aan het loket van banken

10

Verkoop zonder tussenpersonen

verkoop van verzekeringen rechtstreeks aan de maatschappij

11

Onderlinge verzekeraars

de polishouders zijn de aandeelhouders of eigenaars van de maatschappij

12

Directe verzekeraars

verzekeraars die rechtstreeks ini contact staan met hun klanten