H7: Financiële Diensten Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H7: Financiële Diensten > Flashcards

Flashcards in H7: Financiële Diensten Deck (12):
1

Balansactiviteiten

activiteiten van een kredietinstelling met betrekking op de middelenwerving bij derden en de kredietverlening

2

Buitenbalansactiviteiten

andere activiteiten van een kredietinstelling die met commissies worden vergoed

3

Emittent

de onderneming of de partij die obligaties uitgeeft

4

Gesloten bewaargeving

effecten worden in bewaring gegeven als pand

5

Vrij bewaargeving / Open bewaargeving

effecten worden in bewaring gegeven bi de kredietinstellingen en zij voeren er alleen routine-operaties op uit

6

Dematerialisatie

het omzetten van een fysiek effect in een andere, niet-fysieke vorm

7

Effecten op naam

effecten waarbij de naam van de eigenaar wordt bijgehouden in het aandelenregister van de vennootschap

8

Effecten op toonder

naamloos effect, de houder wordt geacht de eigenaar te zijn

9

Gedematerialiseerde effecten

effecten die vertegenwoordigd worden door een boeking op een effectenrekening op naam van de deponent

10

www.dmat.be

site waar je terecht kan met vragen over de dematerialisatie van effecten

11

Euroclear Belgium

instelling die instaat voor de beurstransacties van Euronext Brussel, de bewaring van effecten en het drukken of vernietigen van papieren aandelen en obligaties

12

Regularisatie van effecten

vernieuwing van couponblad, afstempeling bij aanpassing nominale waarde en omruiling