H11: De Beurs (Algemeenheden) Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H11: De Beurs (Algemeenheden) > Flashcards

Flashcards in H11: De Beurs (Algemeenheden) Deck (21):
1

Beurswaarden

op de effectenbeurs verhandelde waarden

2

Obligatie

schuldbrief die door een organisatie of onderneming uitgegeven wordt

3

Order zonder limiet

de belegger bepaalt zelf niet hoeveel hij maximaal wil betalen bij aankoop of heoveel hij minimum wil krijgen bij verkoop

4

Orders met limiet

de belegger bepaalt een minimumprijs die hij wil krijgen per effect of een maximumprijs die hij bereid is te betalen per effect

5

FOK

Fill Or Kill: wanneer het niet uitgevoerde deel van een order uit de markt verdwijnt

6

Makelaarsloon

prijs die de tussenpersoon uitvoert om het order uit te voeren

7

Onlinebroker

online makelaar waar de belegger zelf zijn transacties uitvoert

8

Execution only-principe

wanneer er geen advies gegeven wordt, maar enkel uitgevoert door de klant

9

TOB

Taks Op Beursverrichtingen: taks die wordt aangerekend op de verhandeling van bestaande aandelen

10

Beursindex

instrument dat het mogelijk maakt e beursevolutie te meten

11

Blue chip index

index samengesteld uit de belangrijkste aandelen van een markt

12

All shares index

index samengesteld uit alle aandelen van een markt

13

Bel20

blue chip index van de 20 belangrijkste aandelen op Euronext Brussels

14

Free float

de marktkapitalisatie van de indexleden wordt aangepast door een **-factor, die het percentage aandelen vertegenwoordigt dat door het product wordt verhandelt

15

Indexherziening

jaarlijkse herweging en hersamenstelling van de index

16

Spoedopname

opname van een nieuwkomer als hij vrij snel tot de top 10 behoort

17

Primaire markt

plaats waar je kan intekenen op nieuw uitgegeven aandelen of obligaties rechtstreeks van de emittent tegen een vooraf gestelde prijs

18

Secundaire markt

plaats waar aandelen of obligaties, die eerder op de primaire markt gekocht werden, worden verhandeld

19

Beurskapitalisatie

instrument om de omvang van beursgenoteerde bedrijven in te schatten (aantal aandelen van een bedrijf + beurskoers)

20

Beurscrash

daling van de koersen op de beurs met 20%

21

Insider trading / Handel met voorkennis

aandelen kopen of verkopen op basis van gegevens die niet, of nog niet, voor het publiek beschikbaar zijn