H3: didactische beginsituatie Flashcards Preview

krachtige leeromgeving > H3: didactische beginsituatie > Flashcards

Flashcards in H3: didactische beginsituatie Deck (24)
Loading flashcards...
1

beginsituatie

geheel van persoonlijke, sociale, situationele en schoolse gegevens die ivm de te realiserende onderwijsdoelstellingen van invloed zijn op het verloop en resultaten van de onderwijsleerprocessen

2

leerlinggerichte onderwijsvisie

voldoende aandachtspunten voor beginsituatie(bs) lln

3

gedifferentieerde bs

individuele leerling

4

uniforme bs

leerlingengroep

5

verwachte bs

adhv toetsten, observaties, vorige lessen,...

6

actuele bs

interesse door recente gebeurtenissen, actua, spel

7

dynamische bs

de bs veranderd voordurend

8

de zone van naaste ontwikkeling

afstand tussen feitelijke ontwikkelingsniveau en het potentiële ontwikkelingsniveau

9

feitelijke ontwikkelingsniveau

probleemoplossend denken van kind zonder hulp

10

potentiële ontwikkelingsniveau

probleemoplossend denken van kind met hulp

11

welbevinden

als er aan alle basisbehoefte is voldaan

12

betrokkenheid

als de lln geboeid zijn

13

w en b belangrijke wegwijzers

w -> bevredigende manier omgaan met de leeromgeving, indicator voor uitdagende leeromgeving
b -> leert bij, geintresserd, geconcentreerd, uitgedaagd
-> beweegt aan grens van eigen mogenlijkheden

14

3 methodes om beginsituatie te bepalen

1. gesprek met individuele ll of klassikaal
2. observeren: doelgericht, systematisch, voor beslissingen
3. toetsen: controle voor gegeven leerinhoud

15

4 fouten bronnen

1. vooroordelen
2. self-fulfilling prophecy: vooroordelen komen uit door andere behandeling
3. halo-effect: door 1 goed punt, allemaal goede eigenschappen 'verzinnen'
4. horn-effect: door 1 slecht punt, allemaal slechte eigenschappen 'verzinnen'

16

3 persoonlijkheidsfuncties lln - componenten

cognitief (=2+5)
dynamisch-affectief(iets doen waar ze goed in zijn of graag doen)
psychomotorisch(afhankelijk van ontwikkeling)

17

inter individuele verschillen

verschillen tussen lln

18

intra individuele verschillen

verschil tussen de ontwikkeling van de 3 componenten

19

autocratische onderwijsstijl

lkr beslist alles, lln geen inspraak

20

democratiesche onderwijsstijll

cooperatieve houding, ze maken samen beslissingen

21

laissez-faire onderwijsstijl

geen leiding, geen eisen, vragen dan moet je die stellen

22

professioneel zelfverstaan

wat denkt de lkr van zichzelf

23

subjectieve onderwijstheorie

hoe moet ik het doen en waarom?

24

materiele omstandigheden

welke materialen heb ik tot mijn beschikking
beamer
digibord
laptop
dvd-speler