vragen differentiatie Flashcards Preview

krachtige leeromgeving > vragen differentiatie > Flashcards

Flashcards in vragen differentiatie Deck (6)
Loading flashcards...
1

wat zijn, volgens deci en ryan, de 3 basisbehoefte om te kunnen komen tot een goede motivatie

autonomie -> werk zelf in handen mogen nemen
zich competent voelen -> succeservaringen
verbondenheid -> steun voelen en goede samenwerking

2

verschil tussen fixed en growth mindset

fixed -> kinderen hebben hoop opgegeven, aanvaarden hun toekomst.
growth -> weten bij nodige inspanning, kunnen ze groeien

3

verband differentiatie en betrokkenheid/motivatie

differentiatie zorgt voor gemotiveerde lln -> 3 basisbehoefte
de motivatie kan worden afgelezen worden van de betrokkenheid

4

binnenklasdifferentiatie

werken met differentiatiemodel basis-extra = aanbieden van leerinhoud. de differentiatie bij verwerven en inoefenen van de leerstof.
werken met homogene groepen = volgens niveau
individualiseren als differentiatietechniek = zelfstandig werken als alternatief-> differentiatie probleem organisatorisch oplossen

5

2 soorten groepen bij differentiatie

homogene en heterogene groepen

6

verband differentiatie en motivatie

als de 3 basisbehoefte van differentiatie zijn voldaan dan stijgt de motivatie