H8: groeperingswijzen Flashcards Preview

krachtige leeromgeving > H8: groeperingswijzen > Flashcards

Flashcards in H8: groeperingswijzen Deck (6)
Loading flashcards...
1

groeperingswijze

verdelingswijze van de lln
klassikaal
individueel
groepjes
gecombineerd werk -> mini klasje

2

differentiatie mogelijkheden klassikaal

vragen afstemmen op lln

3

differentiatie mogelijkheden individueel

gradatie in oefeningen
kernoefeningen en verdiepingsoefeningen
materiaal
OLM

4

differentiatie mogelijkheden groepjes

materiaal
heterogene groepen
niveau
jigsaw

5

differentiatie mogelijkheden gecombineerd werk

oneindig veel mogenlijkheden

6

vraagsequensen

horizontaal -> gemiddeld
klimmen -> moeilijker
dalend -> makkelijker